Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturoznawczych [WH-KU-II-1-MetBadKul] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań kulturoznawczych [WH-KU-II-1-MetBadKul]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Marcin Jewdokimow
Literatura:

Literatura podstawowa:

"Metody badań jakościowych", t. 1 i 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. naukowa wyd. polskiego K. Podemski, Warszawa 2021.

Literatura dodatkowa:

- G. Godlewski, "Luneta i radar. O dwóch strategiach badań kulturoznawczych", w: "Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?", red. W.J. Burszta, M. Januszkiewicz, Warszawa 2010, s. 51-64.

- P. Saukko, "Metodologie dla studiów kulturowych. Podejście integrujące", tłum. M. Bobako, w: "Metody badań jakościowych", t. 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. naukowa wyd. polskiego K. Podemski, Warszawa 2021.

- T. Paleczny, "W poszukiwaniu nowego paradygmatu w naukach o kulturze. Ku antropologii postmodernistycznej", "Politeja" 2005, nr 3, s. 24-39.

- Th. Kuhn, "Struktura rewolucji naukowych", przeł. H. Ostromięcka, Warszawa 2009.

- D. Bachmann-Medick, "Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze", przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.

- Barbara Jabłońska, "Krytyczna analiza dyskursu. Refleksje teoretyczno-metodologiczne", "Przegląd Socjologii Jakościowej" 2006, nr 1, s. 53-67.

- "Badania jakościowe", t. 2: Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

- "Badania jakościowe", t. 1: "Metody i narzędzia", red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

- "Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów", red. M.Frąckowiak, K. Olechnicki, Warszawa 2011

- "Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych", red. R. Wodak, M.Krzyżanowski, Warszawa 2011

- D. Silverman, "Prowadzenie badań jakościowych", przeł. J.Ostrowska, Warszawa 2010

- U. Flick, "Projektowanie badania jakościowego", Warszawa 2011

- G. Rose, "Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością", tłum. E. Klekot, Warszawa 2010.

- Książki z serii "Niezbędnik badacza" o "Metodologia" (Wydawnictwo Naukowe PWN)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: wykład.

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, a weryfikowane poprzez egzamin ustny.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, a weryfikowane poprzez egzamin ustny.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji są osiągane takimi metodami, jak wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, a weryfikowane poprzez egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

100% egzamin końcowy ustny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)