Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka [WH-F-FW-I-1-KultJez] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura języka [WH-F-FW-I-1-KultJez]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 214
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 19
Prowadzący: Anna Krasowska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane metodami ćwiczeniowymi, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe i oceny z zadań i testów na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. udział w zajęciach

2. rozwiązanie ćwiczeń i zadań na platformie Moodle

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszcza się 2 nieobecności. W wypadku trzeciej lub kolejnej nieobecności (nie więcej jednak niż 20% łącznej liczby zajęć), student zalicza materiał na konsultacjach.

51% - dostateczny

60% - dostateczny +

70% - dobry

80% - dobry+

90% - bardzo dobry

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)