Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo [WH-F-FW-I-3-GramPraL] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka włoskiego: gramatyka, pragmatyka, słownictwo [WH-F-FW-I-3-GramPraL]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 410
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-03 15:00 : 16:30 sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
OB
2024-06-05 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-06-10 15:00 : 16:30 sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
OB
2024-06-12 09:45 : 11:15 sala 410
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: 40
Prowadzący: Onofrio Bellifemine, Alberto Regagliolo
Literatura:

Słownictwo i pragmatyka:

materiały własne prowadzącego

T. Marin, Nuovo Progetto Italiano 3 (Dr. Bellifemine).

Do części gramatycznej:

Alberto Regagliolo (2021): Le proposizioni subordinate. Manuale per studenti universitari stranieri. ISBN 9783969390405. LINCOM Coursebooks in Linguistics 24

Zakres tematów:

Gramatyka:

1) La proposizione temporale esplicita

2) La proposizione temporale implicita

3) La proposizione esclusiva esplicita

4) La proposizione esclusiva implicita

5) La proposizione dichiarativa esplicita

6) La proposizione dichiarativa implicita

7) La proposizione finale esplicita

8) La proposizione finale implicita

9) La proposizione causale esplicita ed implicita

10 La proposizione concessiva esplicita ed implicita

11) La proposizione avversativa esplicita ed implicita

12) La proposizione modale e incidentale

13) La proposizione incidentale ed esclusiva

14) Ripasso

15) Esame

Comprensione

I capitoli 15-30 di Nuovo Progetto Italiano.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student osiągnął przeciętną znajomość języka na poziomie B2+/C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

na ocenę dobrą: student osiągnął dobrą znajomość języka na poziomie B2+/C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

na ocenę bardzo dobrą: student osiągnął bardzo dobrą znajomość języka na poziomie B2+/C1 w odniesieniu do systemów gramatycznych.

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student ma podstawową znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie B2+/C1

na ocenę dobrą: student ma dobrą znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie B2+/C1

na ocenę bardzo dobrą: student ma bardzo dobrą znajomość form i struktur w komunikacji w języku włoskim na poziomie B2+/C1

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student spełnia podstawowe wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie B2+/C1

na ocenę dobrą: student spełnia prawie wszystkie wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie B2+/C1

na ocenę bardzo dobrą: student spełnia wszystkie wymagania stawiane krytycznemu myśleniu w odniesieniu do języka włoskiego na poziomie B2+/C1

Metody i kryteria oceniania:

1) Dr. Regagliolo

-krótki sprawdzian – cotygodniowo (70%)

- Test (30% całkowitej oceny)

2) Dr O. Bellifemine

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- aktywność na zajęciach;

- systematyczna praca w domu;

- pozytywna ocena z dyktand, kartkówek i testów (minimum konieczne do uzyskania oceny dostatecznej = 60%);

- pozytywna ocena z kolokwium kończącego semestr (minimum konieczne do uzyskania oceny dostatecznej = 60%).

Brak wymaganego minimum z obu części (gramatyka i pragmatyka) uniemożliwia zaliczenie przedmiotu. Jeśli student nie zaliczy na ocenę dostateczną (3/5) tylko jednej z części, będzie mógł ją poprawić podczas sesji poprawkowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)