Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-3-SemLic-L] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-3-SemLic-L]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Ewa Nicewicz
Literatura:

P. Boero, C. De Luca, La letteratura italiana per l'infanzia, Laterza 2012.

K. Biernacka-Licznar, Serce Pinokia, SBP 2018.

M. Campagnaro, Le terre della fantasia, Donzelli 2014.

A. Nobile, Storia della letteratura giovanile dal 1945 ad oggi, Editrice Morcelliana 2020.

Materiały własnej prowadzącej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy będą osiągane poprzez metody podające (wykład informacyjny), eksponujące (prezentacja) i poszukujące (klasyczna metoda problemowa), natomiast weryfikowane za pomocą prezentacji dotyczącej przygotowywanej pracy przedstawionej przez Studenta, wykonywanych ćwiczeń praktycznych w zakresie pisania akademickiego.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności będą osiągane za pomocą metod ćwiczeniowo-praktycznych (klasyczna metoda ćwiczeniowa, dyskusja seminaryjna) i metod poszukujących (giełda pomysłów), weryfikowane zaś za pomocą wypowiedzi ustnej, udziału w dyskusji.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych osiągane będą za pomocą metod eksponujących i ćwiczeniowych (studium przypadku, dyskusja), natomiast weryfikowane za pomocą udziału w dyskusji zespołowej, oceniania ciągłego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. przygotowanie co najmniej jednej prezentacji w semestrze na zadany temat

2. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział

3. wykonywanie zadań związanych z kolejnymi etapami przygotowywania pracy, w tym zbieranie i prawidłowe wykorzystywanie materiałów naukowych.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszcza się dwie nieobecności. Każda kolejna nieobecność (nie więcej jednak niż 20% łącznej liczby godzin) wiąże się z koniecznością zaliczenia materiału z zajęć na konsultacjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)