Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-3-SemLic-L] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-3-SemLic-L]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-22 13:15 : 14:45 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-04-29 13:15 : 14:45 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-06 13:15 : 14:45 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-13 13:15 : 14:45 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-20 13:15 : 14:45 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Alberto Regagliolo
Literatura:

CONSIGLIO D’EUROPA, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Apprendimento insegnamento valutazione. Trad. di F. Quartapelle e D. Bertocchi, Firenze, La Nuova Italia, 2002

DIADORI P., PALERMO M., TRONCARELLI D., Insegnare l’italiano come seconda lingua, Roma, Carocci, 2015

DIADORI P. (cur.), Insegnare italiano L2, 2ª ed., Milano, Le Monnier, 2022

FABBRO F., Neuropedagogia delle lingue. Come insegnare le lingue ai bambini, Roma, Astrolabio, 2004

BEGOTTI P., Adulti in classe. Insegnare lingue LS e L2 agli adulti stranieri, Padova, Libreria Universitaria, 2019

REGAGLIOLO A. (cur.) Italian as a Foreign Language. Teaching and Acquisition in Higher Education. Vernon Press, 2023

BALBONI P. E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, 4ª ed., Torino, UTET, 2015

MONAMI E., Correggere l’errore nella classe di italiano L2, Roma, Edilingua, 2021

PEPPOLONI D., Per una didattica digitale delle lingue, Milano, Mondadori Università, 2021

GALLINA F., Italiano lingua di contatto e didattica plurilingue, Giscel. Quaderni di base, Firenze, Franco Cesati, 2021

Zakres tematów:

Tematy omawiane na zajęciach to:

Akwizycja języka,

Korekta błędów,

Nauka i akwizycja,

Technologia w nauce języka,

Pojęcia L1, L2, L3,

Język ojczysty, J

ęzyk klasyczny,

Różnica między metodą, podejściem a techniką,

jak tworzyć abstrakt i jak powinien być napisany,

ćwiczenia w tworzeniu bibliografii zgodnie z normami APA (siódma edycja), ćwiczenia językowe i gramatyczne w języku włoskim dla poprawnego pisania pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W zakresie oceny są następujące elementy:

1) Indywidualne zadania przypisywane co tydzień,

2) Praca grupowa,

3) Analiza tekstów, komentarze i streszczenia,

4) Ćwiczenia językowe.

Te działania będą miały miejsce co tydzień, więc ocena jest kontynuowana przez cały semestr akademicki. Brak dostarczenia zadań lub opóźnienia będą skutkować obniżeniem oceny.

Metody i kryteria oceniania:

Do warunków zaliczenia seminarium należą:

– aktywna obecność na zajęciach i korzystanie z regularnych konsultacji dotyczących przygotowywanej pracy

– wykonywanie bieżących zadań pisemnych związanych z etapami przygotowywanej pracy, wskazanych podczas kursu

– aktywne zbieranie i wykorzystywanie materiałów naukowych w związku z przygotowywaną pracą oraz wykazywanie się umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy, nabytej w poprzednich semestrach, kursu dotyczącej właściwej struktury pracy oraz budowy aparatu krytycznego

W ostatnim semestrze student będzie musiał przygotować trzy rozdziały, wraz z wprowadzeniem, spisem treści i odpowiednią bibliografią.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)