Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-3-SemLic-L] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-3-SemLic-L]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Małgorzata Ślarzyńska
Literatura:

Edward Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki, Poznań 2011.

Stanisław Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2009.

Giulio Ferroni, Letteratura italiana contemporanea (1945–2007), Milano 2007.

Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, dowolne wydanie.

Historia literatury włoskiej XX wieku, red. Joanna Ugniewska, Warszawa 2001.

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, red. Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2013.

Anthony Pym, Exploring Translation Theories, 2 ed., London – New York 2014.

Anthony Pym, Method in Translation History, New York 2014 [1998].

Małgorzata Ślarzyńska, Obraz literatury włoskiej w Polsce lat 70. i 80. na łamach „Literatury na Świecie”, nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2017, ss. 549.

Małgorzata Ślarzyńska, The Metaphysical Canon of Cristina Campo’s Poetic Translations, „Tekstualia” 2019/2020, nr 1(5), s. 151-158.

Małgorzata Ślarzyńska, Przekłady i recepcja powieści Ernesto Umberta Saby w Polsce, „pl.it | rassegna italiana di argomenti polacchi” 2020, nr 11, s. 66-85.

Małgorzata Ślarzyńska, La ricezione e le traduzioni di Kaputt in Polonia, [w:] “Il Volga nasce in Europa”. Curzio Malaparte in Polonia e in Russia, red. R. Bruni, L. Masi, M. Ślarzyńska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2020.

Małgorzata Ślarzyńska (Pieczara), Buzzati seryjny: opowiadania Dina Buzzatiego w Polsce, [w:] Tłumacz i przekład – wyzwania współczesności, Studia o przekładzie pod redakcją Piotra Fasta, nr 36, red. Maciej Ganczar i Piotr Wilczek, Katowice 2013.

Elżbieta Tabakowska, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie, red. Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2015.

Traduttologia. La teoria della traduzione letteraria, parte I, II, red. Franco Buffoni, Roma 2005.

La traduzione del testo poetico, red. Franco Buffoni, Milano 2004.

Jenny Williams, Andrew Chesterman, The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies, Manchester and Northampton 2002.

Olgierd Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 2007 [1957].

Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2009.

Lawrence Venuti, Translator’s Invisibility. A History of Translation, 2 ed., London – New York 2008.

Lawrence Venuti, The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference, London – New York 1998.

Inne lektury wskazane podczas kursu.

Zakres tematów:

Literatura włoska XX i XXI wieku w oryginale i przekładzie

Tematyka seminarium obejmuje

– historię współczesnej prozy i poezji włoskiej XX–XXI wieku

– problematykę przekładu i recepcji literatury włoskiej w Polsce

– elementy współczesnych teorii przekładu literackiego.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda poszukujące (problemowe) oraz dyskusji (seminaria).

Sposób weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do wiedzy: napisanie wyznaczonych części przygotowywanej pracy licencjackiej, aktywny udział w zajęciach seminaryjnych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do umiejętności: udział w dyskusji prowadzonych w czasie seminarium, wykonywanie wskazanych zadań związanych z aparatem krytycznym pracy.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych: praca samodzielna i w grupie, przedstawianie i objaśnianie wyników badań w dyskusji z uczestnikami seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Do warunków zaliczenia seminarium należą:

– aktywna obecność na zajęciach i korzystanie z regularnych konsultacji dotyczących przygotowywanej pracy

– wykonywanie bieżących zadań pisemnych związanych z etapami przygotowywanej pracy, wskazanych podczas kursu

– aktywne zbieranie i wykorzystywanie materiałów naukowych w związku z przygotowywaną pracą oraz wykazywanie się umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy, nabytej w poprzednich semestrach, kursu dotyczącej właściwej struktury pracy oraz budowy aparatu krytycznego

Na ocenę dostateczną – osiągnięcie przedmiotowych efektów uczenia się poprzez wykonanie wskazanych w ramach seminarium zadań i przygotowanie tekstów cząstkowych.

Na ocenę dobrą – osiągnięcie przedmiotowych efektów uczenia się poprzez dobre wykonanie wskazanych w ramach seminarium zadań i przygotowanie dobrej jakości tekstów cząstkowych.

Na ocenę bardzo dobrą – osiągnięcie przedmiotowych efektów uczenia się poprzez bardzo dobre wykonanie wskazanych w ramach seminarium zadań i przygotowanie znakomitej jakości tekstów cząstkowych z dużym zaangażowaniem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)