Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FK-I-2-SemLic] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FK-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-10 16:45 : 18:15 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-06-10 18:30 : 20:00 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Beata Gaj
Literatura:

monografie i artykuły ze wskazanej dyscypliny, także autorstwa Wykładowcy.

M. in. B. Gaj, Genethliakon..., Firmicus.., Haeresis...

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Stosowane metody dydaktyczne są adekwatne do zakładanych efektów uczenia oraz do seminaryjnego typu zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy nt. literaturoznawcze osiągane metodą wykładu problematycznego oraz prezentacji, także terenowej, a weryfikowane w formie ustnej

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodą analizy wybranych tekstów z asystą wykładowcy i weryfikowane przez ocenę tychże.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami dyskusji i projektu, a weryfikowane przez ocenę udziału studenta w tychże.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny końcowej

Ocena bardzo dobra: Doskonałe przygotowanie artykułu/rozdziału na wybrany temat z bogatym zasobem bibliograficznym, obecnym w tekście, określenie tematu pracy licencjackiej.

Ocena dobra: dobre przygotowanie artykułu/rozdziału na wybrany temat z dobrym zasobem bibliograficznym, wstępne określenie tematu pracy licencjackiej

Ocena dostateczna: poprawne przygotowanie artykuł/rozdziału na wybrany temat z minimalnym zasobem bibliograficznym, brak określenia tematu pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)