Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego [WH-FK-I-3-PrakNauL-L] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka łacińskiego [WH-FK-I-3-PrakNauL-L]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-23 09:45 : 11:15 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-04-30 09:45 : 11:15 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-07 09:45 : 11:15 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-14 09:45 : 11:15 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-21 09:45 : 11:15 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anB3wQGeob6Id0QBK3qsNY4Daortatlgw6D-YUduz38A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c947f37e-5445-4d4c-a3d9-2bd8074be26e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Zakres tematów:

Przekładanie i objaśnianie (gramatyczne, stylistyczne, kulturowe, historyczne) oryginalnych tekstów (z aparatem krytycznym) z języka łacińskiego na język polski - teksty: Eneida Wergiliusza, Przemiany Owidiusza i Gawędy Horacego - po ok. 10 godzin dydaktycznych na każdy tekst

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda ćwiczeniowa.

Ocena zostanie wystawiona na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach, a także ocen z 5 lektur łacińskich i/lub kolokwium zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student zna bardzo dobrze podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie bardzo dobrze znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

Student potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języka łacińskiego. Student jest bardzo gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na ocenę dobrą: student zna dobrze podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie dobrze znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

Student potrafi dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języka łacińskiego. Student jest gotów w stopniu dobrym do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na ocenę dostateczną: student zna dostatecznie podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie dostatecznie znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

Student potrafi dostatecznie opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języka łacińskiego. Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na ocenę 2: student nie spełnia powyższych kryteriów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)