Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Polski [WH-FP-I-1-His.Pol-L] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia Polski [WH-FP-I-1-His.Pol-L]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-23 11:30 : 13:00 sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-04-30 11:30 : 13:00 sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-07 11:30 : 13:00 sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-14 11:30 : 13:00 sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-21 11:30 : 13:00 sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 43
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Waldemar Gliński
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy. Zajęcia odbywają się w formie konwencjonalnego wykładu ilustrowanego multimedialną prezentacją. Na platformie Moodle zamieszczane będę dodatkowe materiały umożliwiające poszerzenie wiedzy z zakresu: polecane lektury. Egzamin w formie testu.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę niedostateczną, jeżeli:

- nie ma uporządkowanej wiedzy z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz nie zna jej wpływu na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W05);

- nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacji pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (FP1_U011);

- nie ma świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dostateczną, jeżeli: -

ma częściowo uporządkowaną wiedze z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W10);

- po części potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (FP1_U01);

- ma niepełną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę dobrą, jeżeli: -

ma dobrze uporządkowaną wiedze z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W10);

- dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (FP1_U01);

-ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Student uzyskuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedze z zakresu historii Polski, uwzględniającą najnowsze badania historyczne, oraz zna jej wpływ na rozwój kultury, zwłaszcza na rozwój języka i literatury polskiej (FP1_W10);

- bardzo dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych (FP1_U01);

- ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy (FP1_K05).

Ponadto: Na ocenę końcową z kursu, obejmującego dwa semestry składa się ocena z egzaminu przeprowadzonego w formie testu.

Ocena końcowa zostanie wystawiona według następujących zasad: powyżej 90% - 100% - 5,0; powyżej 80% - 90% - 4,5; powyżej 70% - 80% - 4,0; powyżej 60% - 70% - 3,5; 50-60% - 3,0; poniżej 50% - ndst.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)