Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polonista w nowych mediach [WH-FP-I-1-PolwMedia] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polonista w nowych mediach [WH-FP-I-1-PolwMedia]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 18:30 - 20:00
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-23 18:30 : 20:00 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-04-30 18:30 : 20:00 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-07 18:30 : 20:00 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-14 18:30 : 20:00 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-21 18:30 : 20:00 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Tupacz
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są takimi metodami, jak wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, giełda pomysłów, pokaz filmowy, a weryfikowane przez bieżące ocenianie wykonywanych ćwiczeń i ocenę wypowiedzi ustnych.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są takimi metodami, jak metody ćwiczeniowo-praktyczne oraz dyskusję, a weryfikowane przez ocenę udziału w dyskusji, ocenę wykonania polecanych ćwiczeń oraz ocenianie ciągłe.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami, jak dyskusja i projekt, a weryfikowane przez ocenę na podstawie obserwacji w warunkach symulowanych, a także ocenę udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena z przedmiotu będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Wykonywanie zlecanych ćwiczeń.

4. Końcowe kolokwium (test wiedzy).

Na ocenę bardzo dobrą

• Student bardzo dobrze zna wybrane oprogramowanie wspomagające pracę polonisty

• Student bardzo dobrze zna normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej)

• Student bardzo dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje

• Student potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je stosując odpowiednie oprogramowanie

• Student potrafi w pełni samodzielnie stworzyć stronę internetową

• Student bardzo dobrze potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych

• Student jest w pełni gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

Na ocenę dobrą

• Student dobrze zna wybrane oprogramowanie wspomagające pracę polonisty

• Student dobrze zna normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej)

• Student dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje

• Student potrafi dobrze opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je stosując odpowiednie oprogramowanie

• Student potrafi dobrze stworzyć stronę internetową

• Student potrafi dobrze planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych

• Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

Na ocenę dostateczną

• Student podstawowo zna wybrane oprogramowanie wspomagające pracę polonisty

• Student podstawowo zna normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej)

• Student podstawowo potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje

• Student potrafi podstawowo opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je stosując odpowiednie oprogramowanie

• Student potrafi podstawowo stworzyć stronę internetową

• Student potrafi podstawowo planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych

• Student jest podstawowo gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)