Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-1-Sem.mgr-L] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-1-Sem.mgr-L]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-19 15:00 : 16:30 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-04-26 15:00 : 16:30 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-10 15:00 : 16:30 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-17 15:00 : 16:30 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-05-24 15:00 : 16:30 sala 215
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Tomasz Korpysz
Literatura:

A. Barańczak: Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej, Wrocław 1983.

Etyka i estetyka słowa w piosence, pod red. K. Gajdy i M. Chrząstowskiej, Poznań 2019.

K. Gajda, Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad, Poznań 2017.

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1990.

E. Grzelakowa, Językowo-kulturowa kreacja starości, Studia Europaea Gnesnensia 13 (2016): 225–247.

M. Jeziński, Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, Toruń 2011.

Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

Język a kultura t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. J. Anusiewicz, A. Dąbrowska, Wrocław 2000

Język a Kultura t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2008.

Języka a Kultura, t. 25: Struktura słowa a interpretacja świata, red. J. Kamieniecki, M. Misiak, Wrocław 2015

Język a Kultura, t. 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych - tradycja i zmiana, red. A. Burzyńska-Kamienieniecka, Wrocław 2016

Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.

M. Kresa, „Nie tylko koniec świata – językowa kreacja Ryszarda Popiołka, bohatera serialu Dom w reż. Jana Łomnickiego”, w: Seriale w kontekście kulturowym. Język, odbiór, interpretacja, red. M. Cichmińska, A. Naruszewicz-Duchlińska, P. Przytuła, Olsztyn 2017)

W. Kuska, Językowo-kulturowa kreacja rodziny w powieściach Wiesława Myśliwskiego, Gorzów Wielkopolski 2020.

A. Pajdzińska, 1998, Profilowanie w tekście poetyckim, w: Profilowanie w języku i w tekście, red. Bartmiński, Tokarski, Lublin.

M. Pietrzak, Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Łódź 2004

Polska w piosence (1989-2019), pod red. K. Gajdy i M. Chrząstowskiej, Poznań 2020.

J. Puzynina, Język wartości, Warszawa. 1992,

M. Rusinek, Zero zahamowań, czyli filolog słucha piosenek, Warszawa 2020.

M. Rychlewski, Kiczosfery muzyki popularnej, Warszawa 2008.

J. Rychter, Językowa kreacja barw w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Szczecin 2014.

E. Skorupska-Raczyńska, Językowa kreacja lasu w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Zeszyty Naukowe PWSZ, z. 1, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 137-146.

E. Skorupska-Raczyńska, Językowa kreacja uczuć dziecka w XIX-wiecznej literaturze polskiej na przykładzie wybranych nowel i opowiadań Elizy Orzeszkowej, w: Cierpienie dziecka, red. E. Skorupska-Raczyńskiej, G. Cyran, D. Jastrząb, Gorzów Wielkopolski 2008.

E. Skorupska-Raczyńska, Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej (studium językowo-stylistyczne), Gorzów Wielkopolski 2013.

T. Skubalanka, „Językowa kreacja Jacka Soplicy (księdza Robaka)”, w: tejże, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997.

R. Tokarski, Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Lublin 1987.

R. Tokarski, Prototypy i konotacje: o semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim, „Pamiętnik Literacki” 1990.

R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, w: „Encyklopedia kultury polskiej XX wieku”, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

Zakres tematów:

- językowy obraz świata,

- językowa kreacja świata,

- presupozycje i konotacje,

- semantyka leksykalna,

- język pisarzy,

- język piosenek

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, prezentacja i referowanie, dyskusja, praca z tekstem.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: ocenianie ciągłe, ocena końcowej praca pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest przygotowanie do zajęć potwierdzone udziałem w dyskusjach i prezentacjami na temat wybranych lektur, a przede wszystkim praca pisemna będąca zarysem podejmowanego problemu badawczego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)