Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Praca z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole [WH-FP-KN-II-2-PzUczO] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: KN - Praca z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole [WH-FP-KN-II-2-PzUczO]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-17 08:00 : 09:30 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-17 09:45 : 11:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-17 11:30 : 13:00 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-06-14 08:00 : 09:30 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Miłko
Literatura:

1. „Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, Warszawa 2003

2. „Metodyka literatury t.1 i 2”, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3. „Polonistyczna dydaktyka ogólna”, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

4. „Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2”, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

5. „Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego”, praca zbiorowa pod red.

E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

6. B. Niemierko, „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki”, Warszawa 2012.

7. G. Petty, „Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców”¸ Sopot 2018.

8. H. Komorowska, „Metodyka nauczania języków obcych”, 2011.

9. I. Janowska, „Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych”, Kraków 2010.

10. I. Janowska, „Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Kraków 2011.

11. P. E.Gębal, W.T. Miodunka, „Dydaktyma i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego”, Warszawa 2020.

12. „Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki”, red. D. Sikora-Banasik, Warszawa 2009.

13. B. Jędryka, Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego dla polonijnych nauczycieli wychowania przedszkolnego Warszawa 2015.

14. Wybrane artykuły z czasopisma „Języki Obce w Szkole”.

15. Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

16. Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego jako obcego.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwersatoryjny, warsztaty i ćwiczenia metodyczne, dyskusja.

Ocenianie ciągłe, kształtujące, prace domowe omawiane podczas zajęć, jako element podnoszący umiejętności i wiedzę studentów.

Metody i kryteria oceniania:

A. Aktywność na zajęciach (branie udziału w ćwiczeniach i dyskusjach).

B. Lektura zalecanych tekstów.

C. Obecność na zajęciach. Ze względu na formę organizacji zajęć (zajęcia w bloku 3 h co dwa tygodnie) można mieć jedną nieobecność. Każda następna nieobecność wiąże się z przygotowaniem referatu na wskazany przez wykładowcę temat. Maksymalnie można opuścić dwoje zajęć.

D. Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

W ramach zaliczenia przedmiotu należy przygotować materiały, z wybranego przez studenta tematu, dostosowane do pracy z uczniem z L2, L3, uwzględniając zagadnienia z zakresu szkolnej edukacji polonistycznej. Kryteria sukcesu zostaną wspólnie ustalone ze studentami w trakcie zajęć.

Zasady obliczenia oceny z przedmiotu:

Praca zaliczeniowa – maksymalna ocena: 4

Aktywność na zajęciach: +0,5-1

Obecność na wszystkich zajęciach: +0,5

Dodatkowe wystąpienia i prace, które nie dotyczą odrabiania nieobecności: +0,5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)