Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzea w kulturze. Wprowadzenie do muzeologii [WH-KU-I-2-MuzKult-Z] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Muzea w kulturze. Wprowadzenie do muzeologii [WH-KU-I-2-MuzKult-Z]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Skrzydlewska
Literatura:

Minich M., O nowy typ muzeów sztuki, Warszawa 2018.

Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, red. M. Baka, Toruń 2021.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Prezentacje multimedialne

Wyjścia do muzeum

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak dyskusja i wykład konwersatoryjny, a weryfikowane przez sprawdzenie finałowej prezentacji multimedialnej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, metoda problemowa, a weryfikowane przez ocenę prezentacji multimedialnej i aktywności na zajęciach.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak prezentacje a weryfikowane przez ocenę prezentacji końcowej i udział w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach 20%

Prezentacja zaliczeniowa (zaliczenie ustne) 60%

Obecność (maks. 2 nieobecności) 20%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)