Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie muzeum [WH-MU-I-3-ZarzMuzW-L] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zarządzanie muzeum [WH-MU-I-3-ZarzMuzW-L]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-29 08:00 : 09:30 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-13 08:00 : 09:30 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-06-10 08:00 : 09:30 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 20
Prowadzący: Piotr Majewski
Literatura:

1) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

2) P. Majewski, Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem, w: Synthesis viginti annorum. Bielańskie Studia Humanistyczne, Warszawa 2023.

3) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

4) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

5) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A. Konior, A. Pluszczyńska, Ł. Gaweł, Warszawa 2020.

6) J. Grzonkowska, P. Kwiatkowski, B. Nessel-Łukasik, Publiczność (w) muzeum. Badania publiczności muzeów w Polsce 2017-2021, red. nauk. P. Majewski, Warszawa 2022.

7) International leadership and management. Emerging, contemporary, and unorthodox perspectives, red. A. Szpaderski oraz P. M. A. Cywiński, W. Karczewski, Ch. P. Neck, K. B. Wojtkiewicz, Warsaw 2022.

8) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

9) P. Majewski, Projekty rozwiązań legislacyjnych – ustawa o muzeach (raport z prac Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, kwiecień 2017 r.), w: Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych, red. W. Borkowski, Warszawa 2021.

10) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, oprac. H. Wróblewska, Warszawa 2006.

11) Wokół zarządzania kulturą. Rezultaty badania ankietowego, oprac. P. Dziurski, K. Pawlicka, A. Wróblewska, „Załącznik Kulturoznawczy”, 2017, nr 4.

12) M. Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Warszawa [1917] 2019.

13) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, red. K. Pawlicka, A. Wróblewska, Warszawa 2019.

14) Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi, cz. 2, red. nauk. K. Pawlicka, A. Wróblewska, P. Majewski, Warszawa 2023.

15) P. A. Szymański, M. K. Szpakowski, Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce, Lublin 2023.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są poprzez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny:

1) aktywny udział w zajęciach: 40%

2) praca zaliczeniowa: 60%

WAŻNE:

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)