Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna (PSYCH) [WNP-PPWZ-PSSP] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia społeczna (PSYCH) [WNP-PPWZ-PSSP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda sobota, 15:00 - 16:30
sala 1523
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Magdalena Sokołowska
Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna, Warszawa 2006;

Crisp J.R., Turner R.N, Psychologia społeczna, Warszawa 2015;

Zimbardo P.G., Gerrig, R.J., Psychologia i życie, warszawa 2012.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i metody badań w psychologii społecznej

2. Postrzeganie świata (schematy, skrypty, teorie, heurystyki)

3. Postawy i ich zmiana

4. Uprzedzenia i stereotypy

5. Konformizm i samospełniające się proroctwa

6. Komunikacja werbalna i niewerbalna

7. Wpływ społeczny

8. Agresja

9. Zachowania prospołeczne

10. Grupa społeczna i jej wpływ na zachowanie jednostek

11. Afiliacja i atrakcyjność

12. Przyjaźń i miłość

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat psychologii społecznej jako nauki. Bardzo dobrze opisuje i analizuje działanie czynników kształtujących więzi społeczne i relacje jednostki ze społeczeństwem. Ma bardzo dobrą wiedzę o działaniu wpływu społecznego oraz innych uwarunkowań sytuacyjnych i społecznych kształtujących zachowanie człowieka i relacje międzyludzkie. Ma bardzo dobrą wiedzę na temat czynników psychologicznych związanych z funkcjonowaniem jednostki w grupie i w szerszym otoczeniu społecznym, a także czynników poznawczych, procesu kształtowania postaw, procesu podejmowania decyzji i wydawania sądów, komunikacji. Bardzo dobrze analizuje wskazane procesy i ich zależność od czynników psychologicznych i społecznych.

Na ocenę dobrą student posiada dobrą wiedzę na temat psychologii społecznej jako nauki. Dobrze opisuje i analizuje działanie czynników kształtujących więzi społeczne i relacje jednostki ze społeczeństwem. Ma dobrą wiedzę o oddziaływaniu wpływu społecznego oraz innych uwarunkowań sytuacyjnych i społecznych kształtujących zachowanie człowieka i relacje międzyludzkie. Ma dobrą wiedzę na temat czynników psychologicznych związanych z funkcjonowaniem jednostki w grupie i w szerszym otoczeniu społecznym, a także czynników poznawczych, procesu kształtowania postaw, procesu podejmowania decyzji i wydawania sądów, komunikacji. Dobrze analizuje wskazane procesy i ich zależność od czynników psychologicznych i społecznych.

Na ocenę dostateczną student posiada dostateczną wiedzę na temat psychologii społecznej jako nauki. Dostatecznie opisuje i analizuje działanie czynników kształtujących więzi społeczne i relacje jednostki ze społeczeństwem. Ma dostateczną wiedzę o oddziaływaniu wpływu społecznego oraz innych uwarunkowań sytuacyjnych i społecznych kształtujących zachowanie człowieka i relacje międzyludzkie. Ma dostateczną wiedzę na temat czynników psychologicznych związanych z funkcjonowaniem jednostki w grupie i w szerszym otoczeniu społecznym, a także czynników poznawczych, procesu kształtowania postaw, procesu podejmowania decyzji i wydawania sądów, komunikacji. Dostatecznie analizuje wskazane procesy i ich zależność od czynników psychologicznych i społecznych.

Na ocenę niedostateczną student posiada niedostateczną wiedzę na temat psychologii społecznej jako nauki. Niedostatecznie opisuje i analizuje działanie czynników kształtujących więzi społeczne i relacje jednostki ze społeczeństwem. Ma niedostateczną wiedzę o oddziaływaniu wpływu społecznego oraz innych uwarunkowań sytuacyjnych i społecznych kształtujących zachowanie człowieka i relacje międzyludzkie. Ma niedostateczną wiedzę na temat czynników psychologicznych związanych z funkcjonowaniem jednostki w grupie i w szerszym otoczeniu społecznym, a także czynników poznawczych, procesu kształtowania postaw, procesu podejmowania decyzji i wydawania sądów, komunikacji. Niedostatecznie analizuje wskazane procesy i ich zależność od czynników psychologicznych i społecznych.

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)