Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach 1-3 [WNP-PPWZ-MEZC] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach 1-3 [WNP-PPWZ-MEZC]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 1523
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Gątarek
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz.

Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki.

Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.

Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia / pod red. Józefa Drabika i Małgorzaty Resiak ; [Akademia Wychowania Fizycznegi i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku].

Literatura uzupełniająca

Gromadzka-Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z., Edukacja prozdrowotna, Warszawa 2003, Wydawnictwo Naukowe Novum.

Jaczewski A., Komosińska K., Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej, Płock 2004, CeDeWu

Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, Warszawa 2003

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody warsztatowe, praca w grupach połączona z bezpośrednią aktywnością samych słuchaczy, skierowaną na budowanie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz ich realizacji z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Efekty w obszarze wiedzy i umiejętności są osiągane takimi metodami jak: indywidualną lekturą tekstów, ćwiczenia warsztatowe, realizacja symulowanych zajęć praktycznych a weryfikowane zaliczeniem końcowym.

Efekty w obszarze kompetencji są osiągane takimi metodami jak: udział w ćwiczeniach, warsztatach, aktywność studenta, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane zaliczeniem końcowym oraz kulturą i przygotowaniem studenta do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę dst (3) -Student w zakresie ograniczonym wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną . Charakteryzuje wybrane obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia. W ograniczonym zakresie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. W dostatecznym stopniu radzi sobie z budową scenariusza z zakresu edukacji zdrowotnej.

na ocenę dst+ (3+) Student w zakresie niepełnym wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną . Charakteryzuje wybrane obszary działania i metody stosowane w promocji zdrowia. W niepełnym zakresie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. W dostatecznym stopniu radzi sobie z budową scenariusza z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje go podczas zajęć symulowanych.

na ocenę db (4) Student poprawnie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Poprawnie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. W stopniu dobrym radzi sobie z budową scenariusza z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje go podczas zajęć symulowanych.

na ocenę db+ (4+) Student wnikliwie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Charakteryzuje obszary działania i dogłębnie omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. W stopniu dobrym radzi sobie z budową scenariusza z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje go podczas zajęć symulowanych wykorzystując aktywne metody pracy.

na ocenę bdb (5) Student wnikliwie wskazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną. Charakteryzuje obszary działania i szczegółowo omawia zasady budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. W stopniu bardzo dobrym radzi sobie z budową scenariusza z zakresu edukacji zdrowotnej i realizuje go podczas zajęć symulowanych wykorzystując aktywne metody pracy z dziećmi. Prezentuje postawą osobistą wzór zachowań promujących zdrowie. Wykazuje otwartość dla współpracy z indywidualnymi osobami, rodzinami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)