Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole [WNP-PPWZ-PWFK] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole [WNP-PPWZ-PWFK]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 18:30 - 20:00
sala 1556
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
co druga niedziela (nieparzyste), 18:30 - 20:00
sala 1523
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Głasek
Literatura:

- Szark-Ekardt M., Augustyńska B., Eider J. (2016) "Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w procesie kształtowania aktywności fizycznej" "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 319-331;

- Trześniowski R. (!989) "Gry i zabawy ruchowe", Sport i Turystyka, Warszawa;

- Owczarek S. (1998) "Atlas ćwiczeń korekcyjnych", WSIP, Warszawa;

- Strzyżewski S. (1986) "Proces wychowania w kulturze fizycznej", WSIP, Warszawa;

- Wlaźnik K. (1981) "Wychowanie fizyczne w przedszkolu", WSIP, Warszawa;

- Nitecka-Walerych Anna (2020) "Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej" , Wydawnictwo Adam Marszałek;

Zakres tematów:

W ramach przygotowania teoretycznego zostaną omówione zagadnienia dotyczące rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zasady dydaktyczne stosowane w wychowaniu fizycznym. Szczególny akcent zostanie położony na omówienie znaczenia aktywności ruchowej dla prawidłowego rozwoju człowieka. Przedstawione zostaną możliwości realizacji zajęć ruchowych z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Omówione zostaną najważniejsze wytyczne w zakresie prowadzenia zajęć z różnych dyscyplin sportu i aktywności fizycznej. Studenci wyposażeni zostaną w wiedzę o możliwościach uatrakcyjniania zajęć poprzez stosowanie różnorodnych przyborów i przyrządów (typowych i nietypowych) oraz poprzez wykorzystanie metod aktywizujących i twórczych. Studenci zapoznani zostaną z metodami diagnozowania ogólnej sprawności fizycznej. Przekazana zostanie wiedza dotycząca wad postawy oraz sposobów przeciwdziałania im. Bardzo dokładnie będą omówione przepisy prawne dotyczące prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz wszelkich form aktywności ruchowej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupie, metody aktywizujace.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność studenta na zajęciach;

2. Aktywność na zajęciach (przy ocenie końcowej będzie brana pod uwagę średnia z ocen zdobytych w trakcie semestru);

2. Zaliczenie kolokwium końcowego.

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok IV

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)