Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika wczesnoszkolna [WNP-PPW-PWC] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika wczesnoszkolna [WNP-PPW-PWC]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45
sala 1556
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 1556
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-23 11:30 : 13:00 sala 1556
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-04 13:15 : 14:45 sala 1556
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-06 11:30 : 13:00 sala 1556
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-13 11:30 : 13:00 sala 1556
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Kulawska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: metoda problemowa sytuacyjna, metody ćwiczeniowo - praktyczne, metody eksponujące, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach w semestrze). W przypadku nieobecności na zajęciach przekraczającej 50% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu.

2. Aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, udział w dyskusjach, ćwiczeniach praktycznych, projektach)

3. Przygotowanie prezentacji/referatu/projektu.

4. Zaliczenie kolokwiów pisemnych, testów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia z kolokwiów, testów wynosi 40.

40 - 37 pkt ocena 5

36 - 33 pkt ocena 4,5

32 - 28 pkt ocena 4,0

27 - 25 pkt ocena 3,5

24 - 21 pkt ocena 3,0

poniżej 20 pkt ocena 2,0

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się :

1. Efekty uczenia się PPW_U02, PPW_U03, PPW_K07: ocenianie ciągłe aktywności studenta na zajęciach, przygotowanie do zajęć

2. Efekty uczenia się: PPW_W01: kolokwia, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się : wynik kolokwiów, testów (max.40 pkt), aktywność na zajęciach (10 pkt), przygotowanie referatów/projektów (10 pkt).

60-55 pkt ocena 5,0

54-49 ocena 4,5

48-43 ocena 4,0

42-38 ocena 3,5

37-32 ocena 3,0

poniżej 31 ocena 2,0

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)