Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura organizacyjna przedszkola i szkoły [WNP-PPW-KOPK] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura organizacyjna przedszkola i szkoły [WNP-PPW-KOPK]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 1527
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-16 15:00 : 15:45 sala 1527
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Gątarek
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład problemowy - Poświęcony omówieniu wybranych koncepcji rozwoju człowieka.

Wykład konwersatoryjny - Wykład połączony z bezpośrednią aktywnością samych słuchaczy, skierowaną na rozwiązanie wybranych problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu rozwoju, funkcjonowania i poznawania dziecka.

Efekty w obszarze wiedzy i umiejętności są osiągane takimi metodami jak: wykład problemowy i konwersatoryjny, indywidualną lekturą tekstów, a weryfikowane egzaminem końcowym.

Efekty w obszarze kompetencji są osiągane takimi metodami jak: udział w wykładach problemowych i konwersatoryjnych, indywidualna lektura tekstów, a weryfikowane egzaminem końcowym oraz oceną obecności na zajęciach.

Weryfikacja efektów kształcenia w toku bieżącej oceny obecności i aktywności studentów oraz na podstawie zaliczenia końcowego.

Ocena bieżącej aktywności i wypowiedzi studentów

zaliczenie końcowe w formie pisemnej: zaliczenie student otrzymuje przy progu zaliczeniowym wynoszącym 60% co odpowiada 60% uzyskanych punktów niezależnie od formy pisemnej zaliczenia.

Dozwolona jedna nieobecność. Powyżej jednej nieobecności, każda kolejna skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach ocena pracy zaliczeniowej lub ocena z testu końcowego

Uwagi:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok IV

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)