Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyczna ekspresja twórcza [WNP-PPW-PETC] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Plastyczna ekspresja twórcza [WNP-PPW-PETC]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-21 11:30 : 13:00 sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-04 11:30 : 13:00 sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-11 11:30 : 13:00 sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Krawiecka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Chowaniak J., Molenda J.: "Dziecko w świecie ekspresji plastycznej - wykorzystanie twórczych technik plastycznych", UŚ, Katowice 2014.

2. Dymara B.(red.): "Dziecko w świecie sztuki", Impuls, Kraków 1996.

3. Pielasińska W.: "Ekspresja - wartość i potrzeba", WSiP, Warszawa 1983.

4. Read H.: "Wychowanie przez sztukę", Ossolineum, Wrocław 1976.

5. Read H.: "O pochodzeniu formy w sztuce", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.

6. Ingarden R.: "Przeżycie-dzieło-wartość", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.

7. Trojanowska-Kaczmarska A.: "Dziecko i twórczość", WSiP, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. Dziamska D.: "Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki", Nowa Era, Warszawa 2015.

2. Dziamska D.: "Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki", Nowa Era 2015.

3. Michalec K.: "Malujemy palcami", "Żak", Warszawa 2011.

Zakres tematów:

1. Świadomość twórczości i postawy twórczej.

2. Wielopłaszczyznowość pojęcia "sztuka wizualna".

3. Etymologia i wielopłaszczyznowość pojęcia "ekspresja" i "ekspresja plastyczna".

4. Profesjonalna sztuka plastyczna - wybrane style tworzenia ekspresyjnego.

5. Twórcza ekspresja plastyczna profesjonalnych artystów inspirowana bazgrotą rysunkową dziecka.

6. Aspekty, funkcje i style plastycznej ekspresji dziecięcej.

7. Środki formalne wykorzystywane w twórczej ekspresji plastycznej - jako przekaźnik emocji i przeżyć.

8. Ekspresja treści semantycznej dzieła.

9. Ruch w twórczej ekspresji plastycznej.

10. Obrazy wyobrażeniowe w twórczej ekspresji plastycznej.

11. Dźwięk, muzyka i piosenka jako stymulatory twórczej ekspresji plastycznej.

12. Słowo jako stymulator twórczej ekspresji plastycznej..

13. Techniki, narzędzia i podłoża wykorzystywane w twórczych działaniach ekspresyjnych.

14. Metoda malowania palcami.

15. Action painting.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy;

- wykład konwersatoryjny;

- prezentacja wizualna..

Efekty umiejętności;

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa;

- ćwiczenia twórczo-plastyczne z wykorzystaniem ekspresji naturalnej i inspirowanej.

Efekty kompetencji społecznych;

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa;

- ćwiczenia twórczo-plastyczne z wykorzystaniem ekspresji naturalnej i inspirowanej.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- efekty wiedzy - merytoryczne opracowanie projektu zajęć z wykorzystaniem twórczej ekspresji plastycznej inspirowanych twórczością artystów;

- efekty umiejętności - przygotowanie i poprowadzenie zajęć z wykorzystaniem twórczej ekspresji plastycznej, udział w ćwiczeniach praktycznych, realizacja ekspozycji wytworów;

- efekty kompetencji społecznych - przygotowanie i poprowadzenie zajęć z wykorzystaniem twórczej ekspresji plastycznej, udział w ćwiczeniach praktycznych, realizacja ekspozycji wytworów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach dydaktycznych - dopuszczalne są 2 nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje odpracowaniem godzin dydaktycznych przez Studenta poprzez zaliczenie materiału w formie kolokwium ustnego;

2. dojrzała postawa szczerego zaangażowania w pracę podczas zajęć dydaktycznych;

3. czynny udział w organizowaniu przestrzeni wystawowej;

4. przygotowanie merytoryczne i techniczne do ćwiczeń;

5. zaprojektowanie i przeprowadzenie zajęć inspirowanych twórczością wybitnego artysty - zaliczenie bloku teoretycznego i praktycznego - max 10 pkt - zaliczenie z oceną;

10 - 9 pkt: bardzo dobry

8,5 - 8 pkt: doby plus

7,5 - 7 pkt: dobry

6,5 - 6 pkt: dostateczny plus

5,5 - 5 pkt: dostateczny

4,5 i niżej: niedostateczny

Zaznacza się, iż:

niski poziom zaangażowania Studenta w pracę, obojętna/bierna postawa podczas zajęć dydaktycznych, brak przygotowania technicznego (w przypadku wskazanej potrzeby) oraz niestosowanie się do zaleceń/zasad panujących w przestrzeni pracowni zajęć artystycznych skutkuje obniżeniem oceny końcowej z przedmiotu o 1 stopień.

Uwagi:

Stosowanie się do zasad użytkowania przestrzeni pracowni zajęć artystycznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok IV

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)