Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyczna ekspresja twórcza [WNP-PPWZ-PETC] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Plastyczna ekspresja twórcza [WNP-PPWZ-PETC]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-08 09:45 : 10:30 sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Krawiecka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Chowaniak J., Molenda J.: "Dziecko w świecie ekspresji plastycznej - wykorzystanie twórczych technik plastycznych", UŚ, Katowice 2014.

2. Dymara B.(red.): "Dziecko w świecie sztuki", Impuls, Kraków 1996.

3. Pielasińska W.: "Ekspresja - wartość i potrzeba", WSiP, Warszawa 1983.

4. Read H.: "Wychowanie przez sztukę", Ossolineum, Wrocław 1976.

5. Read H.: "O pochodzeniu formy w sztuce", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.

6. Ingarden R.: "Przeżycie-dzieło-wartość", Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.

7. Trojanowska-Kaczmarska A.: "Dziecko i twórczość", WSiP, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca:

1. Dziamska D.: "Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki", Nowa Era, Warszawa 2015.

2. Dziamska D.: "Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki", Nowa Era 2015.

3. Michalec K.: "Malujemy palcami", "Żak", Warszawa 2011.

Zakres tematów:

1. Świadomość twórczości i postawy twórczej oraz etymologia pojęcia "ekspresja" i "ekspresja plastyczna".

2. Profesjonalna sztuka plastyczna - wybrane style tworzenia ekspresyjnego.

3. Twórcza ekspresja plastyczna profesjonalnych artystów inspirowana bazgrotą rysunkową dziecka.

4.. Środki formalne wykorzystywane w twórczej ekspresji plastycznej - jako przekaźnik emocji i przeżyć oraz ekspresja semantyki dzieła.

5. Ruch w twórczej ekspresji plastycznej.

6. Obrazy wyobrażeniowe w twórczej ekspresji plastycznej.

7. Dźwięk, muzyka, piosenka oraz bajka jako stymulatory twórczej ekspresji plastycznej.

8. Techniki, narzędzia i podłoża wykorzystywane w twórczych działaniach ekspresyjnych - np. action paintig.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy;

- wykład konwersatoryjny;

- prezentacja wizualna.

Efekty umiejętności;

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa;

- ćwiczenia twórczo-plastyczne z wykorzystaniem ekspresji naturalnej i inspirowanej.

Efekty kompetencji społecznych;

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa;

- ćwiczenia twórczo-plastyczne z wykorzystaniem ekspresji naturalnej i inspirowanej.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- efekty wiedzy - merytoryczne opracowanie projektu zajęć z wykorzystaniem twórczej ekspresji plastycznej inspirowanych twórczością artystów.

- efekty umiejętności - przygotowanie zajęć z wykorzystaniem twórczej ekspresji plastycznej, prezentacja ekspresyjnych wytworów, udział w ćwiczeniach praktycznych, realizacja ekspozycji wytworów.

- efekty kompetencji społecznych - przygotowanie i poprowadzenie zajęć z wykorzystaniem twórczej ekspresji plastycznej, udział w ćwiczeniach praktycznych, kreowanie ekspozycji wytworów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach dydaktycznych - dopuszczalna jest 1 nieobecność; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje odpracowaniem godzin dydaktycznych przez Studenta poprzez zaliczenie materiału w formie kolokwium ustnego;;

2. dojrzała postawa szczerego zaangażowania w pracę podczas zajęć dydaktycznych;

3. czynny udział w organizowaniu przestrzeni wystawowej;

4. przygotowanie merytoryczne i techniczne do ćwiczeń;

5. zaprojektowanie zajęć inspirowanych twórczością wybitnego artysty wraz z przedstawieniem wyników działania ekspresyjnego w postaci wytworów - max. 10 pkt

10 - 9 pkt: bardzo dobry

8,5 - 8 pkt: doby plus

7,5 - 7 pkt: dobry

6,5 - 6 pkt: dostateczny plus

5,5 - 5 pkt: dostateczny

4,5 i niżej: niedostateczny

Zaznacza się, iż:

niski poziom zaangażowania Studenta w pracę, obojętna/bierna postawa podczas zajęć dydaktycznych, brak przygotowania technicznego (w przypadku wskazanej potrzeby) oraz niestosowanie się do zaleceń/zasad panujących w przestrzeni pracowni zajęć artystycznych skutkuje obniżeniem oceny końcowej z przedmiotu o 1 stopień.

Uwagi:

Stosowanie się do zasad użytkowania przestrzeni pracowni zajęć artystycznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok IV, grupa I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)