Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt artystyczny w przedszkolu i szkole [WNP-PPWZ-PAK] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Projekt artystyczny w przedszkolu i szkole [WNP-PPWZ-PAK]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
co druga sobota (nieparzyste), 18:30 - 20:00
sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-05-25 18:30 : 20:00 sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-08 18:30 : 19:15 sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Krawiecka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Braun D.: "Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi", Jedność, Kielce 2009.

2. Karczewska-Gzik A. (red.): "Metoda projektu w praktyce oddziału przedszkolnego w szkole", Josef Raabe, Warszawa 2009.

3. Popek S. (red.): "Twórczość w teorii i praktyce", UMCS, Lublin 2004.

4. Szymański M.: "O metodzie projektów", "Żak", Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Dembiński M., Ściupider-Młodkowska M., Poklek R.: "Wyzwania edukacyjne i artystyczne. Od inspiracji do kreacji", UAM, Poznań 2021.

2. Kącki A.: "Teatr materii ożywionej. Rodzaje i formy animacji w teatrze lalek", UO, Opole 2004.

3. Marcinkowska B., Frydzińska-Świątczak L.: "Kraina sztuki. Zeszyt do zajęć artystycznych z plastyki. Plastyka i teatr", PWN, Warszawa - Łódź 2010.

Zakres tematów:

1. Pojęcie projektu, projektu artystycznego jego cechy i funkcje z odwołaniem do symbolu i metafory w plastyce, dźwięku w muzyce oraz ruchu i gestu w teatrze.

2. Zagadnienie problemu w projekcie artystycznym oraz sposoby jego twórczego rozwiązywania, inspiracje do podejmowania działań projektowych.

3. Innowacyjność i kreatywność w tworzeniu projektów artystycznych - ciekawość, stawianie pytań (konstruowanie problemu) i eksploracja.

4. Kreatywność w tworzeniu projektów artystycznych - kombinacja i transformacja.

5. Fazy realizacji projektu artystycznego - operacjonalizacja celu i konkretyzacja sytuacji problemowej.

6. Fazy realizacji projektu artystycznego - opracowanie treści i formy.

7. Fazy realizacji projektu artystycznego - prezentacja próbna produktu.

8. Fazy realizacji projektu artystycznego - prezentacja finałowa produktu oraz jego ewaluacja.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy;

- wykład konwersatoryjny;

- przykłady inspiracji i twórczych rozwiązań problemów.

Efekty umiejętności;

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa;

- ćwiczenia z wykorzystaniem obrazu, dźwięku, ruchu i gestu;

- praca z udziałem publiczności.

Efekty kompetencji społecznych;

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa;

- ćwiczenia z wykorzystaniem obrazu, dźwięku, ruchu i gestu;

- praca z udziałem publiczności.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- efekty wiedzy - merytoryczne opracowanie planu projektu artystycznego adresowanego do dzieci/uczniów.

- efekty umiejętności - udział w ćwiczeniach cząstkowych, przygotowujących do opracowania projektu artystycznego, praktyczne opracowanie projektu artystycznego adresowanego do dzieci/uczniów oraz prezentacja produktu finałowego z udziałem forum.

- efekty kompetencji społecznych - udział w ćwiczeniach cząstkowych, przygotowujących do opracowania projektu artystycznego, praktyczne opracowanie projektu artystycznego adresowanego do dzieci/uczniów oraz prezentacja produktu finałowego z udziałem forum.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach dydaktycznych - dopuszczalna jest 1 nieobecność; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje wyznaczeniem dodatkowego zadania dla Studenta;;

2. dojrzała postawa szczerego zaangażowania w pracę podczas zajęć dydaktycznych;

3. przygotowanie merytoryczno-techniczne do zajęć dydaktycznych;

4. opracowanie pełnego projektu artystycznego dla dzieci/uczniów oraz zaprezentowanie finałowego produktu przed publicznością.

Maksymalna liczba punktów za opracowanie projektu artystycznego wraz z prezentacją produktu końcowego, które są zwieńczeniem zajęć dydaktycznych: to 10 pkt:

10 - 9 pkt: bardzo dobry

8,5 - 8 pkt: doby plus

7,5 - 7 pkt: dobry

6,5 - 6 pkt: dostateczny plus

5,5 - 5 pkt: dostateczny

4,5 i niżej: niedostateczny - niezaliczenie przedmiotu.

Zaznacza się, iż:

niski poziom zaangażowania Studenta w pracę, obojętna/bierna postawa podczas zajęć dydaktycznych, brak przygotowania merytoryczno-technicznego, w tym brak posiadanych materiałów, pomocy oraz niestosowanie się do zaleceń/zasad panujących w przestrzeni pracowni zajęć artystycznych skutkuje obniżeniem oceny końcowej z przedmiotu o 1 stopień.

Uwagi:

Stosowanie się do zasad użytkowania przestrzeni pracowni zajęć artystycznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - rok IV, grupa II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)