Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami wiedzy o antyku [WH-FP-I-1-JezLac] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński z elementami wiedzy o antyku [WH-FP-I-1-JezLac]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Wilczak
Literatura:

Teksty wybrane przez prowadzącą na zajęcia.

Zakres tematów:

Wiadomości wstępne o języku łacińskim, alfabet, akcent, zasady wymowy; pięć deklinacji rzeczowników; koniugacja: poszczególne czasy (tryb oznajmujący i rozkazujący, bezokoliczniki) - praes., impf, fut. I; przymiotniki – odmiana; zaimki; przyimki; przysłówki – tworzenie; podstawowe wiadomości o składni: orzeczenie imienne, dativus possessivus, accusativus i nominativus duplex; lektura sentencji łacińskich i krótkich tekstów łacińskich

oraz zagadnienia związane z kulturą antyczną:

kultura minojska i mykeńska, pismo linearne A i B, alfabet grecki (inskrypcje).

Historia literatury: chronologia, epoki literackie (rozwój gatunków, reprezentatywni autorzy); epika Homera oraz Hezjod i jego Prace i dnie, teatr i dramat antyczny (tragedia: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Seneka, komedia: Arystofanes, Plaut, Terencjusz).

Religia starożytnej Grecji (mity, kosmogonia Hezjoda); polis i demokracja ateńska - retoryka starożytna; muzyka i liryka starożytnej Grecji; bajka starożytna (i jej kontynuatorzy – zwłaszcza w literaturze polskiej).

Nawiązania do antyku w kulturze i literaturze późniejszych epok.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład na tematy gramatyczne oraz związane z kulturą starożytnej Grecji i Rzymu, praca ze słownikiem, rozwiązywanie ćwiczeń z gramatyki łacińskiej, tłumaczenie krótkich tekstów łacińskich (samodzielne i w grupie), kolokwia pisemne.

Weryfikacja efektów uczenia się dokonuje się podczas zajęć, które są ćwiczeniami: sprawdza je praca indywidualna i w grupie podczas zajęć oraz zaliczanie kolokwiów.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, dozwolone są dwie nieobecności.

W ciągu trwania semestru student ma zaliczyć kolokwia, obejmujące podstawowy materiał gramatyczny z poprzednich zajęć oraz napisać esej na wybrany temat związany z zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć (możliwy jest wybór innej formy zaliczenia po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym). Na ocenę końcową może mieć wpływ również pozytywna aktywność studenta podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)