Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WNP-PE-SEM21-KK] Semestr letni 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WNP-PE-SEM21-KK]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-04 09:45 : 11:15 sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-11 09:45 : 11:15 sala 1544 s. artystyczna
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kinga Krawiecka
Literatura:

Podstawowa:

1. Góralski A.: "Metody badań pedagogicznych w zarysie", Wydawnictwo APS, Warszawa 1999;

2. Pilch T.: "Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe", Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001;

3. Rubacha K.: "Metodologia badań nad edukacją", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;

4. Sztumski J.: "Wstęp do metod i technik badań społecznych", Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2010.

Uzupełniająca:

1. Gnietecki J.: "Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych", Wydawnictwo Naukowe PTP, Poznań 2003;

2. Nowak S.: "Metodologia badań socjologicznych", PWN, Warszawa 1970;

3. Palka S (red.).: "Orientacje w metodologii badań pedagogicznych", Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.

Zakres tematów:

1.Technika pracy naukowo-badawczej - pozyskanie oraz opracowanie wiedzy metodologicznej oraz źródłowej.

2. Wybór i uzasadnienie tematu pracy licencjackiej.

3. Określenie celu i przedmiotu badań.

4. Określenie terenu badań i grupy badawczej.

5. Określenie zakresu tematyki pracy licencjackiej.

6. Skonstruowanie problemów i hipotez badawczych.

7. Dobór metody, technik i narzędzi badawczych.

8. Konstrukcja narzędzia badawczego.

9. Opracowanie typologii szczegółowych pytań, dyspozycji, arkuszy do planowanych badań.

10. Przeprowadzenie badań pilotażowych w celu weryfikacji narzędzi badań.

11. Przegląd krytyczny literatury przedmiotu - jej udokumentowane studiowanie.

12. Opracowanie roboczego planu pracy - układ rozdziałów.

13. Opracowanie roboczego planu pracy - układ podrozdziałów.

14. Zapis bibliograficzny.

15. Pełne przygotowanie pisemnej koncepcji pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy:

- metoda poszukująca, problemowa - klasyczna metoda problemowa;

- wykład konwersatoryjny;

- prezentacja wytworów w postaci prac dyplomowych.

Efekty umiejętności:

- metoda poszukująca, ćwiczeniowo-praktyczna.

Efekty kompetencji społecznych:

- metoda poszukująca, ćwiczeniowo-praktyczna.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- efekty wiedzy - indywidualna, ciągła ocena przygotowania studenta do zajęć seminaryjnych oraz jego systematycznego zaangażowania w

pisemne opracowywanie teoretyczno-metodologicznej koncepcji pracy licencjackiej;

- efekty umiejętności - indywidualna, ciągła ocena umiejętności projektowania fragmentów koncepcji pracy licencjackiej oraz umiejętności prezentowania wyników pracy własnej;

- efekty kompetencji społecznych - opracowanie i prezentacja pełnej koncepcji pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność na seminarium. Dozwolone są 2 nieobecności. Każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

2. Systematyka pracy nad koncepcją rozprawy licencjackiej i terminowe prezentowanie i składanie jej fragmentów.

3. Rzetelne opracowanie i terminowe złożenie pełnej koncepcji pracy licencjackiej.

Uwagi:

2 rok, pedagogika, studia studia stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)