Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego [WH-FP-KN-I-3-TechIn] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego [WH-FP-KN-I-3-TechIn]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-23 15:00 : 16:30 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-04-30 15:00 : 16:30 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-07 15:00 : 16:30 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-14 15:00 : 16:30 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-21 15:00 : 16:30 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Tupacz
Zakres tematów:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi narzędziami TIK oraz ich świadomym wykorzystywaniem w edukacji.

Zagadnienia, które będziemy omawiać na zajęciach:

1. TIK w edukacji polonistycznej.

2. Edukacja zdalna, hybrydowa.

3. Taksonomia Blooma a narzędzia TIK.

4. Metody prowadzenia zajęć, wspierające cyfrowy rozwój uczniów.

5. Uczenie kooperatywne.

6. Aplikacje cyfrowe w służbie edukacji: CANVA, DOKUMENTY GOOGLE, DYSK GOOGLE, GENIALLY, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE FORMS, KAHOOT, MEMRISE, PADLET, QUIZIZZ, QUIZLET.

7. AI w edukacji polonistycznej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są takimi metodami, jak wykład informacyjny i prezentacje, a weryfikowane przez ocenę opracowanych zadań (twórcze wykorzystanie poznanych aplikacji), ocenianie ciągłe.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są takimi metodami, jak metody ćwiczeniowo-praktyczne, a weryfikowane przez ocenę udziału w dyskusji, ocenę umiejętności praktycznych.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami, jak dyskusja i pokaz, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenia podlegają:

A. Aktywność podczas zajęć.

B. Lektura zalecanej bibliografii.

C. Obecność na zajęciach. Dopuszczam dwie nieobecności.

D. Regularne wykonywanie i odsyłanie prowadzącemu zadań, weryfikujących postępy studentów w zakresie stosowania TIK w dydaktyce polonistycznej.

Elementy składające się na ocenę końcową:

50% - przygotowanie prac z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK,

30% - aktywność na zajęciach, wykazanie się znajomością zleconej literatury,

20% - obecność na zajęciach.

Na ocenę bardzo dobrą student swobodnie posługuje się programami i platformami wspierającymi nauczanie.

Na ocenę dobrą student posługuje się większością narzędzi informatycznych stosowanych w nauczaniu.

Na ocenę dostateczną student z pomocą wykładowcy potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy dydaktycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)