Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy nauczyciela polonisty [WH-FP-SP-II-1-WarPr] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztat pracy nauczyciela polonisty [WH-FP-SP-II-1-WarPr]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 18:15
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-17 16:45 : 18:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-15 16:45 : 18:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-06-12 16:45 : 18:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Tupacz
Literatura:

1. „Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty” pod red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.

2. Bortnowski S., „Przewodnik po sztuce uczenia literatury”, Warszawa 2005.

3. Brophy J., „Motywowanie uczniów do nauki”, Warszawa 2007.

4. Kwiatkowska-Ratajczak M., „Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki”, Poznań 2011.

5. Marzano J. R., „Sztuka i teoria skutecznego nauczania”, przeł. A. Kasprzak, J. Czernik, A. Kurzemska, Warszawa 2012.

6. McTighe J., Silver F. H., „Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji”, przeł. A. Dzierzgowska, Warszawa 2001.

Zapoznawanie się z artykułami, które są publikowane na blogu CEO:

https://ceo.org.pl/blog

Zakres tematów:

I. Nowoczesne metody nauczania języka polskiego:

- Interaktywne formy lekcji.

- Zastosowanie gier edukacyjnych w nauczaniu.

- Metody aktywizujące uczniów do samodzielnego myślenia.

II. Planowanie lekcji z naciskiem na kompetencje językowe:

- Tworzenie spersonalizowanych scenariuszy lekcji.

- Dostosowanie materiałów dydaktycznych do poziomu uczniów.

- Integracja umiejętności czytania, pisania, mówienia i słuchania.

III. Nowoczesne narzędzia technologiczne w nauczaniu języka polskiego:

- Wykorzystanie platform edukacyjnych.

- Tworzenie multimedialnych prezentacji i materiałów dydaktycznych.

- Aplikacje edukacyjne wspomagające rozwój umiejętności językowych.

IV. Indywidualizacja procesu nauczania:

- Dostosowywanie lekcji do zróżnicowanych potrzeb uczniów.

- Tworzenie różnorodnych form pracy, uwzględniających różne style uczenia się.

- Śledzenie postępów i dostosowywanie strategii nauczania.

V. Komunikacja i budowanie relacji z uczniami:

- Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

- Budowanie pozytywnego klimatu w klasie.

- Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji.

VI. Ewaluacja postępów uczniów:

- Różne formy oceniania, w tym ocena formatywna.

- Skuteczne stosowanie informacji zwrotnej w procesie nauczania.

- Rozwijanie umiejętności samooceny przez uczniów.

VII. Rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z trudnościami w klasie:

- Skuteczne strategie zarządzania klasą.

- Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnościami w nauce.

- Współpraca z uczniami o różnych poziomach umiejętności.

VIII. Rozwój zawodowy nauczyciela polonisty:

- Samokształcenie i śledzenie nowości pedagogicznych.

- Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach branżowych.

- Budowanie społeczności edukacyjnej i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami polonistami.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są takimi metodami, jak wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, giełda pomysłów, a weryfikowane przez ocenianie ciągłe oraz ocenę z pisemnego kolokwium.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są takimi metodami, jak metody ćwiczeniowo-praktyczne oraz dyskusję, a weryfikowane przez ocenę udziału w dyskusji, ocenę wykonania polecanych ćwiczeń oraz ocenianie ciągłe.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami, jak dyskusja i prezentacja, a weryfikowane przez ocenę na podstawie obserwacji w warunkach symulowanych, a także ocenę udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena z przedmiotu będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam jedną nieobecność).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Wykonywanie zlecanych ćwiczeń.

4. Końcowe kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)