Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia mediewistyczna [WH-FK-I-3-FiloMediew] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Filologia mediewistyczna [WH-FK-I-3-FiloMediew]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 107
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Beata Gaj
Literatura:

Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze

Mieczysław Mejor, Tomasz Mika, Katarzyna Skowronek, Marek Skwara, Paweł Stępień, Wacław Twardzik, Izabela Winiarska-Górska, Wiesław Wydra, Wrocław Ossolineum 2009.

Materiały dostarczone przez Wykładowcę

Zakres tematów:

jak w informacjach dla wszystkich grup

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Stosowane metody dydaktyczne są adekwatne do zakładanych efektów uczenia oraz do ćwiczeniowego typu zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy nt. literatury łacińskiego średniowiecza są osiągane metodą wykładu problematycznego oraz prezentacji, także terenowej, a weryfikowane w formie ustnej

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodą translacji tekstów średniowiecznych z asystą wykładowcy i weryfikowane przez ocenę tychże translacji ustnych lub pisemnych.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami dyskusji i projektu, a weryfikowane przez ocenę udziału studenta w tychże.

Metody i kryteria oceniania:

50% ocena translacji ustnych i/lub pisemnych

50% ocena przygotowanej prezentacji

Dopuszcza się 2 nieobecności na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)