Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w naukach o środowisku [WF-OB-ZMI] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka w naukach o środowisku [WF-OB-ZMI]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:00 - 13:15
sala 1242
Kampus Wóycickiego Bud. 12 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:00 - 12:00
sala 1203
Kampus Wóycickiego Bud. 12 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 59
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Krzysztof Szostek
Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Zakres tematów:

Zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej, miary tendencji centralnej i miary zmienności

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka indukcyjna, jako narzędzie do testowania hipotez. Błędy I i II rodzaju.

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, testy dla frakcji)

• prosta i wielokrotna analiza regresji, test Chi2,

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę test. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, kolokwium/zaliczenie praktyczne.

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie egzaminu pisemnego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych, umiejętność poprawnego przeprowadzenia wnioskowania statystycznego, a także oceny takiego wnioskowania.

Egzamin odbywa się w postaci testu jednokrotnego wyboru i zwiera informacje przekazane w trakcie wykładów.

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać, co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie egzaminu jest zmienna (zależna od liczby pytań) i będzie podawana do wiadomości studentów w każdym roku akademickim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)