Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

,,Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Od epopei do poematu metafizycznego [WH-KON-OdEpopDoPoe] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: ,,Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Od epopei do poematu metafizycznego [WH-KON-OdEpopDoPoe]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 15:00 : 16:30 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-09 15:00 : 16:30 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-16 15:00 : 16:30 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
2024-05-23 15:00 : 16:30 sala 405
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2024-06-06 15:00 : 16:30 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Woźniewska-Działak
Literatura:

Monografie:

A. Mickiewicz, "Pan Tadeusz", wstęp i oprac. S. Pigoń, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.

A. Mickiewicz, "Pan Tadeusz", wstęp i oprac. A. Kowalczykowa, uzupeł. J. Fiećko, Wrocław 2022.

S. Pigoń, "Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Kraków 2002.

"Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, pod red. F. Ziejki, B. Doparta, Kraków 1999.

"Pan Tadeusz": poemat, postacie, recepcja, pod red. E. Hoffman-Piotrowskiej, A. Fabianowskiego, Warszawa 2017.

A. Waśko, "Pan Tadeusz" media pamięci, Warszawa 2022.

J. Tomkowski, "Pan Tadeusz"- poemat metafizyczny, Wrocław 2018.

B. Dopart, Poemat romantyczny, epopeja, summa poetica: o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, Kraków 2024.

Teksty:

Cz. Zgorzelski, W strefie liryczności "Pana Tadeusza", w: tegoż, Obserwacje, Warszawa 1993.

I. Opacki, Romantyczna. Epopeja. Narodowa. Z epilogiem?, w: tegoż, "W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995.

B. Dopart, Homer i Wergiliusz w świadomości twórczej autora Pana Tadeusza, w: tegoż, Poemat romantyczny, epopeja, summa poetica. O Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, Kraków 2024.

A. Waśko, Epopeja - ale jaka?, w: tegoż, "Pan Tadeusz". Media pamięci, Warszawa 2022.

J. Tomkowski, Poemat metafizyczny, w: tegoż, "Pan Tadeusz" jako poemat metafizyczny, Wrocław 2020.

A. Wilkoń, Jaką polszczyzną został napisany "Pan Tadeusz?, w: "Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, pod red. F. Ziejki, B. Doparta, Kraków 1999.

Z. Majchrowski, "Dziady" a "Pan Tadeusz" - antagonizm arcydzieł, w: "Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, jw.

J. Brzozowski, Pan Tadeusz - bohater rzetelnie tytułowy, w: "Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, jw.

L. Zwierzyński, "Pan Tadeusz" - metafizyczny kształt świata w obrazach żywiołów, w: "Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, jw.

B. Dopart, Ksiądz Robak. Postać w strukturze poematu romantycznego, w: tegoż Poemat romantyczny, epopeja, summa poetica: o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, Kraków 2024.

Zakres tematów:

1. Okoliczności powstania "Pana Tadeusza" - narodziny poematu

2. Literacki rodowód - wokół epickości, dramatyczności i liryczności "Pana Tadeusza"

3. Homer i Wergiliusz w świadomości twórczej autora "Pana Tadeusza"

4. Język Mickiewiczowskiego arcydzieła

5. Pan Tadeusz - tytułowy bohater drugoplanowy?

6. Ks. Robak - naczelny bohater indywidualny

7. Soplicowo - centrum polszczyzny

8. Metafizyczny kształt świata epopei

9. Przeszłość i przyszłość w "Panu Tadeuszu" jako poemacie romantycznym.

10. Recepcja arcydzieła 1834-2024. Wzrost, wielkość, sława wczoraj i dziś.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- elementy wykładu

- dyskusja na temat wybranych tekstów naukowych

- analiza i interpretacja fragmentu dzieła stanowiącego główny temat zajęć.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami wykładowymi, a weryfikowane w rozmowie poświadczającej znajomość literatury przedmiotu i poruszanych w trakcie zajęć zagadnień.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane w trakcie samodzielnej pracy studenta, a weryfikowane w trakcie dyskusji podejmowanej na zajęciach.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodą wykładową i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne na ocenę (rozmowa na koniec semestru).

Prowadzący zastrzega sobie prawo do podniesienia oceny końcowej o pół stopnia studentom, którzy w trakcie trwania zajęć będą wykazywali się znajomością literatury przedmiotu,oraz którzy będą aktywnie brali udział w prowadzonych dyskusjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)