Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura starożytnego Rzymu - źródła literackie [WH-FK-I-1-KulStaRzy] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura starożytnego Rzymu - źródła literackie [WH-FK-I-1-KulStaRzy]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Gaj
Literatura:

B. Gaj, Firmicus Maternus. Jak nieświadomi błądzą w wierze, Warszawa 2014.

Mare nostrum https://mare-nostrum.wietrzykowski.net/

Zakres tematów:

jak w opisie głównym

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

Stosowane metody dydaktyczne są adekwatne do zakładanych efektów uczenia oraz do ćwiczeniowego typu zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy nt. literatury greckiej okresu cesarstwa są osiągane metodą wykładu problematycznego oraz prezentacji, także terenowej, a weryfikowane w formie ustnej

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodą analizy wybranych tekstów z asystą wykładowcy i weryfikowane przez ocenę tychże.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami dyskusji i projektu, a weryfikowane przez ocenę udziału studenta w tychże.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną: ocena na podstawie prezentacji, udziału z zajęciach oraz testu sprawdzającego wiedzę. Bezbłędna prezentacja, bardzo aktywny udział w zajęciach, test na ocenę db/bdb= ocena końcowa bardzo dobra. Dobra prezentacja, aktywny udział w zajęciach, test na ocenę 3/4 = ocena końcowa dobra. Poprawna prezentacja, udział w zajęciach, test co najmniej 50 % punktów - ocena dostateczna.

Uwagi:

Zajęcia mogą być prowadzone online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)