Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stary Testament - Pięcioksiąg i historiografia deuteronomistyczna [WT-DTE-PHD] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Stary Testament - Pięcioksiąg i historiografia deuteronomistyczna [WT-DTE-PHD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 71
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Dorota Muszytowska
Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Treść ksiąg biblijnych: Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl

Dziadosz D., Teocentryczna historiografia Izraela, czyli kim był deuteronomista i jego dzieło, Collectanea Theologica 74 (2004) 4, 5-24.

Lemański J., Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38 (2005) 1, 15-28.

Lektura uzupełniająca:

Wypych S., Pięcioksiąg. Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 1, Warszawa 1987.

Brzegowy T., Łach J., Wypych S., Księgi historyczne Starego Testamentu. Dziejopisarstwo izraelskie, Wprowadzenie w myśli i wezwanie ksiąg biblijnych, t.2, Warszawa 2006.

Brzegowy S., Pięcioksiąg Mojżesza, Tarnów 2002.

Brzegowy S., Księgi historyczne, Tarnów 2008.

Shanks Herszel, red., Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, Warszawa 1994 lub nowsze wydania, 23-214.

Lemaire André, Świat Biblii, Wrocław 2001.

de Vaux R., Instytucje Starego Testamentu, Pallotinum 2004.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny i interaktywny, dyskusja, lektura własna.

Egzamin ustny weryfikuje:

- zdobytą wiedzę ogólną na temat Pięcioksięgu oraz historiografii deuteronomistycznej oraz stopień znajomości i rozumienia zachodzących związków pomiędzy literackim procesem tworzenia się tych zbiorów a tematyką teologiczną w nich zawartą;

- znajomość kontekstu historyczno-kulturowego tych ksiąg oraz wpływu tego kontekstu na zawartą w nich teologię i sposoby jej przekazywania w tekście.

- umiejętność posługiwania się poprawnie fachową terminologią dotyczącą omawianych zajęć, wyjaśniania najważniejszych tekstów z Pięcioksięgu i deteronomistycznego dzieła historiograficznego oraz podawania teologii w nich zawartej adekwatnie do kontekstu współczesnego odbiorcy.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą:

- jeśli wykazuje się pogłębioną wiedzą na temat Pięcioksięgu oraz historiografii deuteronomistycznej (potrafi wyjaśniać związki pomiędzy literackim procesem tworzenia się tych zbiorów a tematyką teologiczną w nich zawartą; szczegółowo charakteryzuje poszczególne księgi i materiał teologiczny w nich zawarty; zna historyczno-kulturowy kontekst tych ksiąg i rozumie wpływ tego kontekstu na sposoby konstrukcji wypowiedzi teologicznej; wprawnie posługuje się fachową terminologią dotyczącą materiału zajęć i posiada umiejętność wyjaśniania najważniejszych tekstów z Pięcioksięgu i deteronomistycznego dzieła historiograficznego)

- wykazuje się bardzo dobrą znajomością odnośnych tekstów źródłowych

- bardzo dobrze zna, charakteryzuje i krytycznie ocenia treść artykułów wskazanych jako literatura obowiązkowa.

Student otrzymuje ocenę dobrą:

- jeśli wykazuje się dobrą wiedzą na temat Pięcioksięgu oraz historiografii deuteronomistycznej (charakteryzuje poszczególne księgi i materiał teologiczny w nich zawarty; zna historyczno-kulturowy kontekst tych ksiąg i rozumie wpływ tego kontekstu na sposoby konstrukcji wypowiedzi teologicznej; posługuje się poprawnie fachową terminologią dotyczącą materiału zajęć)

- wykazuje się dobrą znajomością odnośnych tekstów źródłowych

- opisuje treść artykułów wskazanych jako literatura obowiązkowa.

Student otrzymuje ocenę dostateczną:

- jeśli ma podstawową wiedzę na temat Pięcioksięgu oraz historiografii deuteronomistycznej (potrafi ogólnie scharakteryzować poszczególne księgi, wymienić główne tematy teologiczne i krótko je omówić; zna w stopniu podstawowym historyczno-kulturowy kontekst omawianych ksiąg i rozumie związek pomiędzy kontekstem a teologią zawartą w omawianych księgach; wykazuje się podstawową znajomością fachowej terminologii dotyczącej materiału zajęć)

- wykazuje się znajomością odnośnych tekstów źródłowych

- zna i potrafi streścić artykuły wskazane jako literatura obowiązkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)