Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka nowożytna Polski [WNHS-HS-PNP] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Plastyka nowożytna Polski [WNHS-HS-PNP]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 103
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00
sala 423
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Piotr Chabiera
Literatura:

Fischinger Andrzej, Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969; Gębarowicz Mieczysław, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, Toruń 1962; Jakimowicz Teresa, Temat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów, Warszawa - Poznań 1985, Mańkowski Tadeusz, Dzieje wnętrz wawelskich, wyd. 2, Warszawa 1957; Miłobędzki Adam, Architektura polska XVII wieku, y. 1-2, Warszawa 1980; Szablowski Jerzy, Architektura renesansowa i manierystyczna w Polsce. Zarys, Kraków 1965; Artyści włoscy w Polsce XV - XVIII wiek, Warszawa, 2004; Chruścicki Juliusz, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974; Chruścicki Juliusz, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587 - 1668, Warszawa

Zakres tematów:

Historia plastyki nowożytnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu, wczesnego i dojrzałego baroku, późnego baroku aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Poszczególne tematy: początki sztuki renesansu, sztuka renesansu w latach 1540 - 1570, manieryzm na terenie Rzeczypospolitej, manieryzm niderlandzki w Polsce, wczesny i dojrzały barok, późny barok i rokoko w Polsce.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną zdjęć zabytków plastyki nowożytnej Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na koniec II semestru składający się z trzech pytań otwartych.

Tezy do egzaminu ustnego ostaną podane przez prowadzącego w trakcie trwania kursu przedmiotu.

Obecność i aktywność na wykładzie.

Uwagi:

Wymagania:

udział w wykładzie, praca własna studenta, przygotowanie do egzaminu.Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładzie.

Udział w egzaminie w formie ustnej.

Egzamin będzie się składał z trzech pytań otwartych

Student do egzaminu musi opracować tezy egzaminacyjne podane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)