Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blogosfera [WT-DKS-DMBL] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Blogosfera [WT-DKS-DMBL]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 227A
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Milena Kindziuk
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008.

2. Pietrzak M., Blogobojni – czyli o nowych mediach w Kościele, Kraków 2017.

3. Sidorowicz R., Teleobecne „ja”. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu, Szczecin 2013.

4. Szews P., Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek, Folia Litteraria Polonica 2 (20) 2013, s. 271-289.

Literatura uzupełniająca:

Burno K., Blog jako nowa forma komunikowania politycznego, Toruń 2013.

Goździaszek Ł., Prawo blogosfery, Warszawa 2014.

Historia. Polityka. Dyplomacja. Blogosfera MSZ, red. K. Stembrowicz, Warszawa 2014.

Olechnicki K., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, red. naukowy W. Godzic, Warszawa 2009.

Tarczydło B. , Kondak A. , Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

2017, nr 4, s. 95-106.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda podająca (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny); metodą sytuacyjna, metoda projektu.

K_W12-1 realizowany metodą podającą (wykład problemowy); prezentacja ustna.

K_W12-2 realizowany metodą podającą i problemową (metoda sytuacyjna); prezentacja ustna.

K_U03-1 realizowany metodą podającą, problemową oraz metodą programową; projekt zespołowy; prezentacja ustna i pisemna.

K_U03-2 realizowany metodą podającą, problemową oraz metodą programową; projekt indywidualny, udział w dyskusji.

K_U16 realizowany metodą podającą, problemową oraz metodą programową; udział w dyskusji, prezentacja ustna.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest:

1. uzyskanie średniej ocen co najmniej dostatecznej z ocen cząstkowych (za aktywność i pracę podczas zajęć).

2. uzyskanie pozytywnej, co najmniej dostatecznej oceny za przygotowanie własnego projektu blogu lub mikroblogu.

3. obecność na zajęciach (dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności).

Uwagi:

dm1-pra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)