Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski akademicki: semestr VI [C-JO-EAP-VI-SzD] Semestr letni 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski akademicki: semestr VI [C-JO-EAP-VI-SzD]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 18:30 - 20:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-23 18:30 : 20:00 sala e-learning
e-learning
2024-04-30 18:30 : 20:00 sala e-learning
e-learning
2024-05-07 18:30 : 20:00 sala e-learning
e-learning
2024-05-14 18:30 : 20:00 sala e-learning
e-learning
2024-05-21 18:30 : 20:00 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Lang
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40303
Literatura:

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, Cambridge University Press.

Oxford Academic Vocabulary Practice, B2-C1, Julie Moore, Oxford University Press.

Oxford Academic Vocabulary Practice, B1, Julie Moore, Oxford University Press.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes B2, Edward de Chazal, Sam McCarter, Oxford University Press.

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes C1, Edward de Chazal, Julie Moore, Oxford University Press.

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie definicji; definition paragraph.

2. Przekonywanie i perswazja.

3. Hipoteza badawcza, teza eseju.

4. AWL – sublist 6.

5. Media społecznościowe; LinkedIn.

6. Egzemplifikacja.

7. Edukacja, edukatorzy.

8. Cybercrime: Revision of passive

9. Prowadzenie zajęć w języku angielskim - English as a Medium of Instruction.

10. Prezentacja projektu: micro-teaching (1).

11. Prezentacja projektu: micro-teaching (2).

12. Prezentacja projektu: micro-teaching (3).

13. Doktorat i co dalej – kształcenie ustawiczne.

14. Powtórzenie do egzaminu końcowego (1).

15. Powtórzenie do egzaminu końcowego (2).

Ze względów dydaktyczno – organizacyjnych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

H2A_U11

Metody dydaktyczne: Praca z podręcznikami akademickimi, tekstami oryginalnymi i na platformie internetowej, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej.

Metody weryfikacji: ocenianie ustawiczne.

H2A_U08

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, giełda pomysłów, konwersacja w parach i grupach.

Metody weryfikacji: Ocenianie ustawiczne, projekt.

H2A_U09

H2A_U03

H2A_U01

Metody dydaktyczne: Czytanie i analiza tekstów przydatnych w pracy akademickiej.

Metody weryfikacji: Praca pisemna.

H2A_U10

H2A_U03

H2A_U01

H2A_K01

H2A-U06

Metody dydaktyczne: Metoda projektu.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu.

H2A-K01

H2A_U07

Metody dydaktyczne: Metoda projektu, webquest.

Metody weryfikacji: Prezentacja projektu, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- udział w zajęciach 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć 10 godzin;

- napisanie pracy pisemnej 10 godzin;

- przygotowanie prezentacji ustnej 10 godzin.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- dostęp do komputera podłączonego do internetu oraz wyposażonego w kamerę;

- aktywny udział w zajęciach;

- oddanie pracy pisemnej;

- praca na platformie internetowej;

- wygłoszenie prezentacji.

Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- systematyczny i aktywny udział w zajęciach oraz praca na platformie edukacyjnej: 30 pkt;

- napisanie pracy pisemnej: 35 pkt;

- wygłoszenie prezentacji: 35 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.

0%-59% – ocena 2,0;

60%-67% – ocena 3,0;

68%-75% – ocena 3,5;

76%-83% – ocena 4;

84%-91% – ocena 4,5;

92%-100% – ocena 5.

Uwagi:

EAP - język angielski akademicki: semestr VI (MSTeams/Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)