Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej [WH-FPZ-M-I-3-KryAnal] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej [WH-FPZ-M-I-3-KryAnal]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 15:15 - 16:45
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-08 15:15 : 16:45 sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Piotrowska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Główną metodą dydaktyczną jest praca indywidualna (bądź w zespole) na przygotowywanym materiale, dyskusja moderowana, burza mózgów, a także elementy wykładu podawczego.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- ocena aktywności studentów na zajęciach;

- ocena kolokwium zaliczeniowego;

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu wiedzy:

- ocenianie ustawiczne, w trakcie zajęć;

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu umiejętności:

- ocenianie ustawiczne pracy na zajęciach;

- ocena kolokwium zaliczeniowego;

Metody oceniania efektów kształcenia z zakresu kompetencji społecznych:

- ocenianie ciągłe, podczas zajęć. Bierze się pod uwagę umiejętność współpracy w grupie lub w mniejszych zespołach;

- umiejętność dyskusji i polemiki w trakcie wypowiedzi ustnych.

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie opanował efektów kształcenia:

- nie bierze czynnego udziału w zajęciach;

- nie zna pojęć z zakresu redakcji tekstu współczesnego (redakcji merytorycznej i technicznej);

- nie rozumie na czym polega redakcja i korekta tekstu, nie zna znaków korektorskich i nie potrafi się nimi posługiwać;

- nie wykazuje chęci rozwijania swoich kompetencji redakcyjnych i nie wykorzystuje wiedzy zdobytej podczas zajęć;

- nie potrafi rozpoznać błędów w analizowanym tekście;

- nie potrafi pracować w grupie lub w zespole;

- otrzymał ocenę niedostateczną z kolokwium (lub nie napisał pracy).

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- sporadycznie bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna w stopniu dostatecznym pojęcia z zakresu redakcji tekstu współczesnego (redakcji merytorycznej i technicznej);

- rozumie na czym polega redakcja i korekta tekstu, zna podstawowe znaki korektorskie i potrafi się nimi posługiwać;

- potrafi z pomocą prowadzącego rozwijać swoje redakcyjne i wykorzystuje zdobytą wiedzę podczas zajęć;

- potrafi rozpoznać podstawowe defekty tekstu i proponuje sposoby ich poprawy;

- potrafi pracować w grupie;

- otrzymał ocenę dostateczną z kolokwium zaliczeniowego;

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna dobrze pojęcia z zakresu redakcji tekstu współczesnego (redakcji merytorycznej i technicznej);

- rozumie na czym polega redakcja i korekta tekstu, zna znaki korektorskie i potrafi się nimi posługiwać;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje redakcyjne i wykorzystuje zdobytą wiedzę podczas zajęć;

- prawidłowo rozpoznaje błędów językowych i rzeczowych w analizowanym tekście, proponuje sposoby poprawienia tekstu;

- potrafi pracować w grupie i w zespole;

- posiada znaczną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania tekstu naukowego;

- otrzymał ocenę dostateczną z plusem lub dobrą z kolokwium zaliczeniowego.

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach, wykazuje bardzo duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, samodzielnie poszerza swoją wiedzę;

- zna bardzo dobrze pojęcia z zakresu redakcji tekstu współczesnego (redakcji merytorycznej i technicznej);

- bardzo dobrze rozumie na czym polega redakcja i korekta tekstu, zna znaki korektorskie i potrafi dobrze się nimi posługiwać;

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje redakcyjne, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

- prawidłowo rozpoznaje błędy językowe i rzeczowe w analizowanym tekście, proponuje sposoby poprawienia tekstu;

- potrafi pracować w grupie (w mniejszych i większych zespołach);

- otrzymał ocenę dobrą z plusem lub bardzo dobrą z kolokwium zaliczeniowego.

METODY DYDAKTYCZNE:

CAŁOŚCIOWA OCENA WYSTAWIANA JEST NA KONIEC CYKLU ZAJĘĆ. OCENA OBEJMUJE:

- obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione w cyklu zajęć);

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (zabieranie głosu w różnych formach dyskusji; przygotowanie do zajęć);

- pisemne kolokwium na przedostatnich zajęciach (termin ustalony wcześniej). Praca będzie polegała na wykonaniu redakcji tekstu (objętość ok. 1 strony maszynopisu). Oceniana będzie poprawność użycia znaków korektorskich, wnikliwość analizy teksu i wykrycia błędów językowych oraz rzeczowych

Powyższe kryteria wyznaczają cząstkowe oceny, które łącznie składają się na ocenę całościową (żadna z ocen cząstkowych nie może być negatywna).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)