Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr I - kier. lekarski [C-JO-AB2-I-WML-N,S] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat języków nowożytnych, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: język angielski B2: semestr I - kier. lekarski [C-JO-AB2-I-WML-N,S]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023/24_Z] (zakończony)
Lektorat języków nowożytnych [LEK_NOW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 1762
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14482&notifyeditingon=1
Literatura:

Podręcznik podstawowy: Oxford English for Carrer: Medicine 1, Sam McCarter Oxford University Press; Units 1-6.

Materiały zamieszczane na platformie internetowej.

Literatura uzupełniająca: Language Leader upper-intermediate - David Cotton, Pearson; Liguahouse.com

Zakres tematów:

1) Face to Face - Wprowadzenie do kursu, sprawy organizacyjne. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu.

2) Moodle - Unit 1 Opis dolegliwości

3) F2F - Unit 1 Opis dolegliwości c.d.

4) Moodle - Unit 2 Spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu

5) F2F - Unit 2 Spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu c.d.

6) Moodle - Unit 3 Instrukcje i procedury

7) F2F - checking grammar test / Unit 3 Instrukcje i procedury cd

8) Moodle - Unit 4 Rozmowa z pacjentem o zabiegu

9) F2F - Unit 4 Rozmowa z pacjentem o zabiegu cd

10) Moodle - Unit 5 Stosowanie leków

11) F2F - checking grammar test / Unit 5 Stosowanie leków cd

12) Moodle - Unit 6 Styl życia

13) F2F - Unit 6 Styl życia cd

14) Moodle - lekcja przeznaczona na tematykę ogólną do egzaminu centralnego B2 z jęz. angielskiego

15) F2F - test końcowy - Final Test

Ze względów dydaktycznych kolejność omawianych tematów może ulec zmianie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: praca na materiałach z podręcznika, wprowadzanie i utrwalanie gramatyki i leksyki, kształcenie poszczególnych sprawności językowych.

Metody weryfikacji: testy cząstkowe, test końcowy - Final Test, praca pisemna, prezentacja, ocenianie ustawiczne.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS:

- systematyczna praca na platformie Moodle 30 godzin;

- napisanie prac/y pisemnych/ej 5 godzin;

- przygotowanie prezentacji 5 godzin;

- przygotowanie do testów 5 godzin;

- lektura dodatkowa 5 godzin.

b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

- systematyczna udział na zajęciach stacjonarnych i praca na platformie Moodle;

- oddanie pracy pisemnej;

- przygotowanie prezentacji;

- napisanie testu

c) Kryteria oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium 80 pkt;

- systematyczny udział w zajęciach 30 pkt;

- praca na platformie edukacyjnej 50 pkt;

- projekt 40 pkt;

- praca pisemna 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 220.

(0%-59%) – ocena 2,0;

(60%-67%) – ocena 3,0;

(68%-75%) – ocena 3,5;

(76%-83%) – ocena 4;

(84%-91%) – ocena 4,5;

(92%-100%) – ocena 5.

Uwagi:

język angielski B2: semestr I - kier. lekarski (N,S) Blended-learning

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)