Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent osoby starszej z niepełnosprawnościami [WSE-PS-AOSzN] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Asystent osoby starszej z niepełnosprawnościami [WSE-PS-AOSzN]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-25 09:45 : 11:15 sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-05-09 09:45 : 11:15 sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-05-16 09:45 : 11:15 sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-05-23 09:45 : 11:15 sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15
2024-06-06 09:45 : 11:15 sala 1555
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Drzewek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Grodzicki Tomasz, Kocemba Józef, Skalska Anna red., Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Via media, Gdańsk 2007.

- Krasiejko Izabela, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, „Śląsk”, Katowice 2010.

-Rosochacka – Gmitrzak Magdalena, Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką, (w:) W kręgu zagadnień pracy socjalnej, A. Kwak, E. Wyrwich-Hejduk red., Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, s. 176 -193.

Literatura uzupełniająca:

- Hrynkiewicz Józefa, Halicka Małgorzata red., Niesamodzielna starość, GUS, Warszawa 2022.

- Golinowska S. red., Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, Warszawa 2012

- Gąciarz B. red., Niepełnosprawność. Wyzwania teorii i praktyki, "Studia Socjologiczne" 2014/2.

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2014), Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rozwiązania w wybranych państwach europejskich, Warszawa.

- Uścińska S., Wilmowska-Pietruszyńska A. red., Rehabilitacja zawodowa. Stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.

- Szwałkiewicz E., Pawlak K., Standardy usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, IPiSS, Warszawa 2018.

- Żukiewicz A., (red.), Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

- Kretek-Kamińska A., Kukulak-Dolata I., Krzewińska A., Wsparcie osób niesamodzielnych. Perspektywa opiekunów i podopiecznych, WUŁ, Łódź 2020

- Rudnik A., (red.), Wymiary starości i cechy ludzi starszych w percepcji dzieci i młodzieży Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXVIII (2016)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością (historia, cel, funkcje).

2. Starość jako faza ludzkiego życia (definicje, teorie i periodyzacje starości).

3. Proces starzenia się ludności w Polsce i Europie.

4. Przeobrażenia struktury rodziny i ich konsekwencje dla ludzi starszych.

5. Potrzeby i stan zdrowia ludzi starszych.

6. Środowisko zamieszkania osób starszych w tym niepełnosprawnych.

7. System opieki, pomocy i wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością.

8. Niepełnosprawność - definicja, geneza, typologie, przyczyny i skutki. Skala problemu i struktura populacji.

9. Systemy orzekania o niepełnosprawności.

10. Niesamodzielność nowym ryzykiem socjalnym.

11. Rola i zadania asystenta osoby starszej z niepełnosprawnością. Standard usług asystenckich

12. Praca socjalna asystenta z osobą starszą z niepełnosprawnością (cele, zasady, modele).

13-14. Asystent osoby starszej z niepełnosprawnością – rozwiązania w wybranych krajach.

15. Instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe działające na rzecz osób starszych/osób z niepełnosprawnością.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne są 2 nieobecności bez usprawiedliwienia) 25h

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury przedmiotu 20h

- przygotowanie oraz zaprezentowanie prezentacji dotyczącej tematów zaproponowanych przez prowadzącą na zajęciach 20

- przygotowanie do zaliczenia końcowego (w formie egzaminu pisemnego) 25

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Uwagi:

Specjalizacja 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)