Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje [WSE-SO-M] Semestr letni 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Mediacje [WSE-SO-M]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-23 09:45 : 11:15 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-04-30 09:45 : 11:15 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-07 09:45 : 11:15 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-14 09:45 : 11:15 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2024-05-21 09:45 : 11:15 sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Linek
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Gmurzyńska, R. Borek (red.), Mediacje - teoria i praktyka, Oficyna Wolters kluwer Polska, Warszawa 2009.

Ch. W. Moore, Mediacje - praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 20212.

Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Katowice 2002.

S. Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Ministerstwo Sprawiedliwości,

Warszawa 2011.

A. Gójska, Mediacje rodzinne, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

R. Cebula, Mediacja w polskim prawie cywilnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

A. Rękas, Mediacja w polskim prawie karnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

A.K. Duda, Zarys pracy mediatora szkolnego, Warszawa 2019.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, dyskusja, analiza studium przypadku, zadania zespołowe i indywidualne, krótkie prace pisemne, zaliczenie pisemne.

Efekty w zakresie wiedzy - zaliczenie pisemne, prace zespołowe i indywidualne na zajęciach.

Efekty w zakresie umiejętności - praca w zespołach, dyskusja, prace pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć studenci otrzymują do wypełnienia krótkie zadanie. Planowanych jest łącznie 6 zadań. Większość zadań ma charakter zespołowy, ale przewidziane są również zadania indywidualne.

Wynik zadania jest oceniany na skali od 0 do 3.

0 - nieprawidłowo wykonane zadanie;

1- są błędy, ale większość zadania jest poprawnie wykonana i student po konsultacji rozumie, jak błędy poprawić;

2 - praca w większości wykonana poprawnie, choć zawierające drobne i niezbyt poważne błędy

3 - zadanie wykonane bezbłędnie.

Suma zebranych w semestrze punktów pozwala na postawienie oceny w ramach zaliczenia.

Na koniec semestru studenci piszą także zaliczenie z całego materiału. Suma punktów z zadań oraz zaliczenia stanowi podstawę do postawienia oceny.

50% - zadania

50% - zaliczenie pisemne

Na ocenę bardzo dobrą student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat podstaw mediacji. Bardzo dobrze zna charakterystykę przebiegu konfliktów oraz etapy i metody postępowania mediacyjnego. Bardzo dobrze zna zasady prowadzenia mediacji, potrafi analizować ich psychologiczny wymiar. Bardzo dobrze zna techniki komunikacji stosowane w procesie mediacji, wskazania i przeciwwskazania do nich. Bardzo dobrze operuje wiedzą na temat historii mediacji w Polsce i na świecie i ich prawnych uwarunkowaniach.

Na ocenę dobrą student posiada dobrą wiedzę na temat podstaw mediacji. Dobrze zna charakterystykę przebiegu konfliktów oraz etapy i metody postępowania mediacyjnego. Dobrze zna zasady prowadzenia mediacji, potrafi analizować ich psychologiczny wymiar. Dobrze zna techniki komunikacji stosowane w procesie mediacji, wskazania i przeciwwskazania do nich. Dobrze operuje wiedzą na temat historii mediacji w Polsce i na świecie i ich prawnych uwarunkowaniach.

Na ocenę dostateczną student posiada dostateczną wiedzę na temat podstaw mediacji. Wystarczająco zna charakterystykę przebiegu konfliktów oraz etapy i metody postępowania mediacyjnego. Dostatecznie zna zasady prowadzenia mediacji, potrafi analizować ich psychologiczny wymiar. Dostatecznie zna techniki komunikacji stosowane w procesie mediacji, wskazania i przeciwwskazania do nich. Dostatecznie operuje wiedzą na temat historii mediacji w Polsce i na świecie i ich prawnych uwarunkowaniach.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. W sytuacji, kiedy student nie może uczestniczyć w danych zajęciach, indywidualnie uzupełnia brakujący materiał i zadanie podczas konsultacji i/lub na ostatnich zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)