Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia filozoficzna [WSR-NR-1-AFx] Semestr letni 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Antropologia filozoficzna [WSR-NR-1-AFx]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-16 13:15 : 14:45 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-04-23 13:15 : 14:45 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-04-30 13:15 : 14:45 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-07 13:15 : 14:45 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-14 13:15 : 14:45 sala 225
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 86
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Stanisław Biały
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Ł. Kwiatek, Ludzie tacy jak my, "Tygodnik Powszechny" 13.01.2020, .https://www.tygodnikpowszechny.pl/ludzie-tacy-jak-my-161682.

2. D. Graeber - D. Wengrow, Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości, Poznań 2023.

3. W. Skoczny, Miłość stworzenia, w: _Wybrane zagadnienia w edukacji ekologicznej,. Refleksje wokół encykliki Laudato si, Kraków 2016, s. 5-24

4. S. Biały, Odpowiedzialność w zakresie wychowania do wartości. Analiza w relacji do kanonu 226 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, "Teka Komisji Prawniczej. PAN Oddział w Lublinie" 1 (2020), s. 21-32.

5. 5.. W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1998.

6. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 2002.

7.. W. Szewczyk, Kim jest człowiek?, Tarnów 2009.

8. G. Allen, Ufologia. Kompletny przewodnik po sprawach pozaziemskich, Bielsko Biała 2016.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Stupnicki, Antropologia. Krótki konspekt zajęć, https://www.wskfit.pl/PDF/artykuly/antropologia1.pdf (dostęp: 29.12.2023),

2. C. Lambroso, Tatuaż przestępcy, Gdańsk 2020.

3. V.N. Harari, Homo Deus (język angielski), Wyd. Vintage 2023.

Zakres tematów:

1. Antropologia jako nauka: rodzaje i metody poznawcze.

2. Geneza człowieka: ewolucjonizm i kreacjonizm.

3. Możliwość poligenizmu? Artefakty paleo-archeologii.

4. Antropologia biblijna - a księga Henocha. Źródło zła i zniszczenia na świecie.

5. Antropologia personalistyczna; sens, kierunki, przedstawiciele.

6. Antropologia a redukcjonizmy antropologiczne.

7. Wpływ antropologii oświeceniowej na dzisiejsze myślenie.

8. Człowiek jako byt psychosomatyczny; nieśmiertelność duszy.

9. Człowiek a wartości (wiara, religia, Bóg).

10. Człowiek istotą społeczną.

11. Człowiek wobec swojej śmierci.

12. Antropologia postmodernistyczna i jej nihilizm poznawczo-osobowy.

13. Antropologia komplementarności płci; uczucie ludzkie i jego rola.

14. Antropologia współczesna a potrzeba adekwatnej metafizyki (etyka katolicka a wychowanie człowieka).

15. Konieczność przejścia od fenomenologii (subiektywizm poznawczy) do metafizyki katolickiej (ontologizm): niebezpieczeństwo genderyzmu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Wykład informujący oraz konwersatoryjny

2. Multimedia, MOODLE

3. Lektura materiału przedmiotowego - dydaktycznego

4. Publikacja eseju na MOODLE

5. Kolokwium ustne - końcowe

6. Dyskusja dydaktyczna.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,

TJ. OCENIANIE NA PODSTAWIE:

1. W zakresie WIEDZY: przedmiotowej informacji zwrotnej, podejmowanej dyskusji dydaktycznej, uzyskanych treści z kolokwium ustnego, oraz z treści opublikowanego eseju.

2. W zakresie UMIEJĘTNOŚCI: poprawności (merytorycznej i formalnej) opublikowanego eseju na MOODLE, poprawności terminologicznej w podejmowanej dyskusji, merytoryczności a asertywności, interdyscyplinarności w przedstawianiu informacji zwrotnej.

3. W zakresie KOMPETENCJI: jakości spersonalizowania opublikowanego na MOODLE eseju pod względem identyfikacji wartości społecznych, aksjologicznej merytoryczności i asertywności studenta w określaniu informacji zwrotnej, w dyskusji, a także na kolokwium ustnym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody formalne:

1. Dialog, dyskusja dydaktyczna.

2. Informacja zwrotna.

3. Lektura esejów.

4. Kolokwium ustne.

Kryteria merytoryczne stopniowania oceny:

Ocena 3: Student ma zaliczone obecności, wykazał się konieczną (opisaną w efektach kształcenia) wiedzą na końcowym kolokwium ustnym, prezentuje (tak samo opisane w efektach) - umiejętności i kompetencje, na bazie podejmowanych, pytań, dyskusji, jak i np. napisanych esejów.

Ocena 4: Jak powyżej, z tym że chodzi już o wyższy poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Ocena 5: Jak powyżej, a wykazany przez studenta poziom, jest bardzo dobry.

Kryteria procentowe oceny końcowej:

Do 30% - aktywna obecność na wykładzie.

Do 30% - opublikowanie esejów na MOODLE (poprawność merytoryczna i formalna, jeden obowiązkowy)

Do 40% - wykazanie się posiadaniem wiedzy z zakresu omawianych zagadnień z antropologii filozoficznej (kolokwium ustne).

Zaliczenie dokonuje się po uzyskaniu > niż 65%.

Uwagi:

Nauki o rodzinie I rok I stopień st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)