Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych [WSR-NR-2-MIJsx] Semestr letni 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych [WSR-NR-2-MIJsx]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023/24_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-23 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-04-30 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-07 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-14 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2024-05-21 09:45 : 11:15 sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Kwiatkowska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=43096
Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Literatura uzupełniająca

Bedyńska, S. Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Miński, R. (2017). Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13(3), 30–51. https://doi.org/10.18778/1733-8069.13.3.02

Nowak S. (2006). Metodologia nauk społecznych. Warszawa: PWN.

Oppenheim A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.

Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Yin, R.K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych: projektowanie i metody (tł. J. Gilewicz). Wydawnictwo UJ.

Zakres tematów:

1. Metody ilościowe i jakosciowe - charakterystyka.

2. Projekt badawczy.

3. Kwestionariusz wywiadu. Błędy sondażowe. Klucz kodowy.

4. Dobór próby.

5. Wywiad pogłębiony.

6. Prowadzenie wywiadów.

7. Transkrypcja.

8. Analiza materiału empirycznego.

9. Raport z badań.

10. Wybrane metody i techniki badań społecznych: analiza danych zastanych, studium przypadku, obserwacja,

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu, case study, praca z tekstem

wykład konwersatoryjny, metody problemowe

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się: ocena z pracy zaliczeniowej (podstawa oceny końcowej).

90-100% –bardzo dobry – 5,0

80-89% – dobry plus – 4,5

70-79% – dobry – 4,0

60-69% – dostateczny plus – 3,5

51-59% – dostateczny – 3,0

poniżej 50% – niedostateczny – 2,0

Uwagi:

Nauki o rodzinie I rok II stopień st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)