Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski C1: semestr I C-JO-AC1-I
Reguły punktacji przedmiotu

WM-CH-N-1 - Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-FI-N-1 - Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-I-N-1 - Informatyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-MA-N-1 - Matematyka - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-CH-N-1
Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-FI-N-1
Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-I-N-1
Informatyka - studia I stopnia stacjonarne
WM-MA-N-1
Matematyka - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
1
(2011/12 - 2012/13)
1.5
(2013/14 - 2016/17_L)
2
(2017/18 - ...)
2
(2012/13 - 2012/13)
2
(2013/14 - 2016/17)
1.5
(2013/14 - 2016/17)
1
(2013/14 - 2013/14)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)