Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badacza SzD-WB
Reguły punktacji przedmiotu

SzD-FI-DR - Filozofia - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-HS-DR - Historia - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-LI-DR - Literaturoznawstwo - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-PE-DR - Pedagogika - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-PK-DR - Prawo kanoniczne - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-PS-DR - Psychologia - Szkoła Doktorska UKSW

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
SzD-FI-DR
Filozofia - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-HS-DR
Historia - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-LI-DR
Literaturoznawstwo - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-PE-DR
Pedagogika - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-PK-DR
Prawo kanoniczne - Szkoła Doktorska UKSW
SzD-PS-DR
Psychologia - Szkoła Doktorska UKSW
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2020/21 - ...)
2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
2
(2019/20_Z - 2019/20_Z)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)