Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka ogólna WF-OB-ETY
Reguły punktacji przedmiotu

WB-BI-1 - Biologia - studia I stopnia
WB-BI-N-1 - Biologia - studia I stopnia stacjonarne
WF-BI-1 - Biologia - studia I stopnia
WF-OB-MGR - Ochrona środowiska - studia magisterskie
WF-OB-N-1 - Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WB-BI-1
Biologia - studia I stopnia
WB-BI-N-1
Biologia - studia I stopnia stacjonarne
WF-BI-1
Biologia - studia I stopnia
WF-OB-MGR
Ochrona środowiska - studia magisterskie
WF-OB-N-1
Ochrona środowiska - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2011/12 - 2014/15)
1
(2008/09 - 2008/09)
1
(2008/09 - 2008/09)
1
(2008/09 - 2010/11)
4
(ARCH - 2006/07)
1
(2006/07 - 2011/12)
3
(2015/16 - 2016/17)
2
(2017/18 - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)