Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Human well-being in the light of sustainable development WF-OB-SUES
Reguły punktacji przedmiotu

WF-OB-ANG-2 - Sustainability Studies - full-time second cycle studies
WF-OB-E - Erasmus - Ochrona Środowiska
WF-PS-E - Erasmus - Psychologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WF-OB-ANG-2
Sustainability Studies - full-time second cycle studies
WF-OB-E
Erasmus - Ochrona Środowiska
WF-PS-E
Erasmus - Psychologia
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2017/18 - ...)
6
(2017/18 - ...)
6
(2017/18 - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)