Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa kanonicznego WK-N-HP2
Reguły punktacji przedmiotu

WK-KCZ-MGR - Prawo kanoniczne - studia niestacjonarne magisterskie
WK-KCZ-N-MGR - Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WK-KCZ-MGR
Prawo kanoniczne - studia niestacjonarne magisterskie
WK-KCZ-N-MGR
Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie niestacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
8
(2017/18 - 2018/19)
7
(2019/20 - ...)
6
(2007/08 - 2012/13_L)
6
(2007/08 - 2012/13_L)
7
(2013/14 - 2016/17)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)