Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompatybilność poszczególnych tytułów nieważności małżeństwa WK-P-NM
Reguły punktacji przedmiotu

WK-P-ADM - Sądownictwo i administracja w Kościele

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WK-P-ADM
Sądownictwo i administracja w Kościele
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2014/15 - 2014/15)
1
(2015/16 - 2015/16)
2
(2016/17 - 2020/21)
1
(2021/22 - ...)
2
(2011/12_Z - 2011/12_L)
3
(2013/14_L - 2013/14_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)