Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne- część ogólna WK-S-PC
Reguły punktacji przedmiotu

WK-KC-MGR - Prawo kanoniczne - studia stacjonarne magisterskie
WK-KC-N-MGR - Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WK-SK-MGR - Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WK-KC-MGR
Prawo kanoniczne - studia stacjonarne magisterskie
WK-KC-N-MGR
Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne
WK-SK-MGR
Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczna
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
5
(2015/16 - ...)
5
(2008/09_Z - 2013/14_L)
5
(2008/09_Z - 2013/14_L)
2
(2007/08 - 2013/14_L)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)