Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna III WM-CH-S1-E5-CHOIII
Reguły punktacji przedmiotu

WM-NS-L - Nauki Ścisłe - studia licencjackie
WM-NS-N-1 - Nauki Ścisłe - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-NS-L
Nauki Ścisłe - studia licencjackie
WM-NS-N-1
Nauki Ścisłe - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
6
(2014/15 - ...)
6
(2006/07 - 2008/09)
7
(2010/11 - 2012/13)
6
(2013/14 - 2013/14)
6
(2006/07 - 2008/09)
7
(2010/11_Z - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)