Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka teoretyczna I WM-FI-401
Reguły punktacji przedmiotu

WM-FI-2 - Fizyka - uzupełniające studia magisterskie 2-letnie
WM-FI-3 - Fizyka - uzupełniające studia magisterskie 3-letnie
WM-FI-N-2 - Fizyka - studia II stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WM-FI-2
Fizyka - uzupełniające studia magisterskie 2-letnie
WM-FI-3
Fizyka - uzupełniające studia magisterskie 3-letnie
WM-FI-N-2
Fizyka - studia II stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
nie zdefiniowano 6
(ARCH - ...)
6
(ARCH - ...)
6
(2012/13_Z - 2018/19_L)
5
(2019/20_Z - ...)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)