Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia informatyczna WM-FI-PI1
Reguły punktacji przedmiotu

WH-FP-N-1 - Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne
WM-CH-N-1 - Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-FI-N-1 - Fizyka - studia I stopnia stacjonarne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WH-FP-N-1
Filologia Polska - studia I stopnia stacjonarne
WM-CH-N-1
Chemia - studia I stopnia stacjonarne
WM-FI-N-1
Fizyka - studia I stopnia stacjonarne
1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną
ECTS
2
(2014/15_Z - ...)
2
(2018/19_Z - ...)
2
(2013/14_L - ...)
3
(2013/14_Z - 2013/14_Z)
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)